Strateegilise kommunikatsiooni osakonna tutvustus

Tere! Mina olen Susan ja siin, Kaitseministeeriumis, olen töötanud kolm ja pool aastat. Viimased kaks aastat strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhatajana.

Et paremini mõista, milliste küsimuste ja teemadega puutub kokku selle ministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakond on üks lihtne viis – vaadata läbi kõikide mu heade kolleegide videod, sest kõikide nende teemadega tegeleb ka meie osakond. Meie töö on viia kaitsevaldkonna tegevused, arengud ning suunad kõikide eesti inimesteni ja ka meie liitlasteni.

Riigikaitses osaleme me vähemal või rohkemal määral kõik. Lisaks tagab toimiv riigikaitse ja tugev heidutus selle, et meil kõigil on võimalik rahulikult oma igapäevaelu tegemistele pühenduda. Et see rahulikkus ja samas teadlikkus oma rollist riigi kaitsmisel oleks olemas, on oluline mõista ja teada, kuidas riigikaitse areneb, milleks seda riigina üldse vajame, millised suunad on Eesti kaitsmiseks võetud, millel põhineb meie iseseisev riigikaitse ja kuidas teeme koostööd oma liitlastega.

Selle teadmise viimine Eesti elanikeni ning liitlasriikideni ongi meie osakonna töö.

Aga miks strateegiline? Sest lisaks igapäevasele teavitustööle on meie töö analüüsida ka inforuumis toimuvat ja selle mõju. Kuid pikemalt saame sellest tööosast juba siin majas rääkida.

Nagu juba eelpool mainitud, ei ole meie osakonna tööl piire, ei mahu- ega riigipiire. Töötame nii Eestis kui ka rahvusvahelises keskkonnas. Meie töös on palju suhtlemist ning „akupank“ on täiesti hädavajalik. Selle mahuga, mis kipub vahel väga suureks minema aitab toime tulla hea tiim. Meil on elujõuline, erakordselt töötahteline ja väga erinevate kogemustega tiim.

Ja kui sina tunned, et sul on tohutut jaksu ja kindlameelsust ning suur tahe tunda huvi väga erinevate asjade vastu – kui sa tunned, et sul on külma närvi, siis siin on väga õige koht. Kohtumiseni!