Rahvusvahelise koostöö osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Eve Vungo tutvustab, millega tema osakond tegeleb.

Tere!

Mina olen Eve ja ma töötan Kaitseministeeriumi töökas ja ühtehoidvas meeskonnas rahvus­vahelise koostöö osakonna juhatajana. Asusin Kaitseministeeriumisse tööle 2000. aastate alguses. Mul on olnud rõõm ja au panustada Eesti kaitsevaldkonna arengusse, kuna tunnen, et minu ja minu suurepäraste kolleegide töö sihid on selged ning eluliselt vajalikud kogu Eesti jaoks. Võin teile oma kogemusest kinnitada, et Kaitseministeeriumis valitseb eriline pühendumus ja professionaalsus ning me tõepoolest usume sellesse missiooni, mille saavutamise nimel me iga päev tegutseme.

Rahvusvahelise koostöö osakond on üks Kaitseministeeriumi suuremaid üksuseid ning meie töötajaid leidub peale Tallinna ka välisteenistujatena Eesti saatkondades meie jaoks oluliste riikide pealinnades.

Meie inimesed tegelevad päevast päeva Eesti kahe- ja mitmepoolse kaitse­koostöö edendamisega kümnete Eesti liitlaste ja partneritega, kelle hulgas on nii Läänemere-äärseid lähinaabreid kui ka kaugeid Aasia riike.

Oma töös analüüsime ja mõtestame välisriikide kaitse- ja julgeolekupoliitilist arengut, suhtleme partnerriikide riigikaitseasutustega Eesti julgeolekunägemuse selgitamiseks ning edendame meie iseseisvat kaitsevõimet ja kollektiivkaitset tugevdavaid koostööprojekte. Selleks teeme väga tihedat koostööd Kaitseväega, kuid ka Välisministeeriumi ja paljude teiste Eesti asutuste ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Arvukate kõrgetasemeliste ürituste ja visiitide korraldamiseks on meie osakonna pädevuses ka ministeeriumi protokollitöö.

Rahvusvahelise koostöö osakond tegeleb ka põneva ja laiahaardelise relvastuskontrolli valdkonnaga ning koordineerib Eesti kaitsealase abi sihtriikidele (nagu Georgia ja Ukraina) mõeldud abiprojekte. Teemade ring meie osakonna töölaudadel on põnev ja lai!

Ootame sind meiega liituma, kui oled laia silmaringi ning maailmale avatud olekuga hea suhtleja, kes on pealekauba ka paindlik ja leidlik. Just selliste kolleegidega saame veelgi tugevdada Eesti kaitsekoostööd ja sidemeid meie kõige lähemate liitlaste ja partneritega, et viia ellu meie ühist ambitsiooni tagada Eesti julgeolek ja kaitstus.