Õigusosakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Margit Gross tutvustab, millega tema osakond tegeleb.

Minu nimi on Margit ja olen Kaitseministeeriumis töötanud mõned kuud. Kaitseministeeriumisse asusin ametisse seetõttu, et minu eelnevad töökogemused siseturvalisuse ja riigikaitseõiguse valdkonnas ning huvi riigikaitse vastu andsid selleks sobiliku tõuke.

Minu ülesanne on juhtida Kaitseministeeriumi õigusosakonda. Osakonna töö on iga päev jaotatud kolme suuna vahel: õigusloome, õigusteenindus ja rahvusvaheline õigus.

Õigusloome koordineerib valitsemisala eelnõude koostamist ja kooskõlastamist. Õigusteenindus tagab asutuse igapäevase nõustamise õigusküsimustes. Rahvusvahelise õiguse valdkond toetab rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamist ning nõustab valitsemisala rahvusvahelise õiguse küsimustes nii kaitsekoostöö tegemisel kui ka rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide korraldamisel.

Mind paelub praeguse töö juures selle vaheldusrikkus ja laiahaardelisus ning võimalus osaleda suurte riigikaitseprojektide elluviimisel.

Riigikaitse on kogu ühiskonna asi. Oma tööga aitan ka mina kaasa riigi sõjalise kaitse tagamisele ja riigikaitse eesmärkide saavutamisele laiemalt.