NATO ja Euroopa Liidu osakonna tutvustus

Tervist! Minu nimi on Kristjan. Olen Kaitseministeeriumis töötanud üle seitsme aasta. Praegu juhin ma NATO ja Euroopa Liidu osakonda.

Kannustatuna pikaajalisest soovist teha oma elus midagi, millel on suurem mõte ja eesmärk, aitasid mind Kaitseministeeriumisse aastate jooksul suunata nii haridustee, ajateenistus kui ka praktikaperiood. Ent üle lävepaku tõmbasid mind Kaitseministeeriumi inimesed, kes uskusid minusse. Just tänu paljudele headele kolleegidele olen praegu siin, kus ma olen, ja teenin Eesti Vabariiki. Uhkuse ja aukartusega.

NATO ja Euroopa Liidu osakond seisab Eesti kaitsepoliitika kujundamise ja elluviimise eesliinil nii Tallinnas, Brüsselis kui ka maailmas laiemalt.

Igapäevane intensiivne riigisisene töö ja rahvusvaheline tegevus aitab hoida ja arendada meie julgeoleku põhialuseid: iseseisvat kaitsevõimet ning NATO kollektiivset heidutus- ja kaitsehoiakut. Seda tööd teevad praegu üheskoos Eesti parimad inimesed.

„Aega on vähe, ja aeg ei oota väikerahvaid,“ on öelnud Lennart Meri. Meie osakonna inimesed on viimaste aastate jooksul saavutanud arvukaid võite Eestile eksistentsiaalselt olulistes küsimustes alates NATO õhuturbest Ämaris kuni liitlaste suurendatud kohalolekuni Tapal.

Mina otsin oma osakonda inimest, kes pühendumuse, vastutustunde ja ettevaatavusega on valmis seadma uusi ambitsioone ja eesmärke Eestile nii NATOs kui ka Euroopa Liidus. Eks ikka selleks, et meie riik oleks veelgi paremini kaitstud.

Eesti ühiskond on usaldanud meid, Kaitseministeeriumi valitsemisala tervikuna, kaitsma Eesti põhiseaduslikku korda ja rahu nii sõnaliste kui ka sõjaliste võimetega.

Kas sina oled selleks vastutuseks valmis?