Milline roll on analüütikul Kaitseministeeriumis ja miks see tähtis on?

Iga eduka ettevõtmise nurgakivi on olukorrateadlikkus – olgu selleks ärimaailm või avalik sektor. Vajaliku olukorrateadlikkuse tagavad analüüsid ja analüütikud. Kuidas aga analüütiku tööd kirjeldada? Seda saab võrrelda sipelgapesa vaatlemisega: esmapilgul tundub kogu selle kogumi sebimine kaootiline ja arusaamatu, kuid mida pikemalt usinjalgade tegevust vaadelda, seda enam hakkavad silma erinevad mustrid ja seaduspärasused – segadusest saab süsteem.

Foto: erakogu
Foto: Kaitseministeerium

Selline on ka analüütikute maailm. Meil võib olla tohutu hulk andmeid, aga kui need ei ole korrastatud ja seostatud, ei ole meil veel informatsiooni, mida saaks otsustamiseks kasutada. Analüütikud loovad andmetest infot, loovad seoseid, ajalist perspektiivi ning on võimelised prognoosima tulevikku.

Samas ei ole analüütiku töö sugugi mitte vaid numbrid, kirjed ja teooriad. Oluline on ka organisatsiooni tunnetus ja selle protsessidest aru saamine.

Suheldakse eri osalistega, uuritakse probleemide tausta, põhjuseid ja seosed ning seda, kuidas neid lahendada võiks. Andmeanalüüsil põhinev töö on tuleviku töö, mis leiab rakendust mitmesugustel elualadel.

Ehkki räägitakse, et IT‑süsteemid võtavad inimeste töö üle, pole analüütikutel põhjust karta, sest nende tööd ei ole võimalik üle võtta – analüüsi tulemusi peab ikkagi tõlgendama inimene.

Riigikaitset ehitatakse üles pikas perspektiivis. Me vaatame ette vähemalt kümnendi ja mõtleme, millist riigikaitset meil vaja on, ning millised on meie võimalused seda saavutada. Väikse riigina on meie võimalused alati ahtamad kui soovid. Seega on pikaaegsete protsesside juures kindel teadmine, millised on pikaaegsed riskid ja millised on kõige sobilikumad lahendused. Lahingväljal võib kiire otsustamise aluseks olla kõhutunne, aga riigi toimimist arendades selliselt läheneda ei saa.

Analüütikute panus on oluline selleks, et me teeks vähem asju, mille tulemus ei ole meile selge.

 

Tõnis Sõnum

kaitseväeteenistuse osakonna analüütik