Mida hindab kaitseministeeriumi teenistuja siin töötades?

Kaitseministeerium tegi 2020. aasta sügisel oma tavapärase rahulolu ja pühendumuse uuringu. Uurime seda põhjalikumalt iga kahe aasta järel, et kaardistada teenistujate pühendumus tööle ning mõõta rahulolu oluliste töömotivatsiooni kujundavate teguritega. Eelmise korra järel oleme teinud väga palju muudatusi – laiendanud tervisepaketti, teinud kättesaadavaks psühholoogilise nõustamise, parandanud füüsilist töökeskkonda ja ergonoomikat ning suunanud oma tähelepanu juhtimiskultuurile.

Rahulolu kogukonnaga tööl.

Kaitseministeeriumi teenistujate üldine rahulolu, tööalane pühendumus ja hoiakud organisatsiooni suhtes on väga kõrged, seda võrreldes ka ülejäänud avaliku sektoriga. Võõras pole meie seas ka ütlemine, et „me oleme oaas riigiasutuste kõrbes“. Meie töötajad hindavad kõrgelt eeskätt mitmekülgset, huvitavat ja arendavat tööd, millel on selge eesmärk.

Kaitseministeeriumi teenistujatest 93% on väga positiivsete hoiakutega, st nad soovitaksid töökohana kaitseministeeriumi (68%) ja samaaegselt ei kaalu ka lahkumist. Ehk siis meil töötavad meie organisatsiooni hindavad inimesed.

Kaitseministeeriumi üks suuri tugevusi on kogukond tööl. Me paneme alati seljad kokku.

Erakordselt kõrge kvaliteediga on meie tippjuhtimine. Tugev on ka keskastmejuhtide roll. Me paneme oma inimeste arendamisele väga suurt rõhku.

Töökoormust hinnatakse kõrgeks, kuid samas hinnatakse ka väga kõrgeks oma pühendumust – see tähendab, et siit leiad eest töökad ja tõhusad inimesed.

Kui me uurisime oma inimestelt, kus suunas nad tahaksid karjääri teha, siis selgus, et paljuski tähendab see oma ekspertiisi kasvatamist. Ja fookusesse saab veelgi enam tõsta töö tõhusust ja eesmärgipärasust.

 

Meie inimesed annavad väga kõrge rahulolu hinnangu kaitseministeeriumi kui tööandja kuvandile (nii valitsemisala lõikes kui ka võrreldes muude avaliku sektori asutustega ja uuringus olnud erasektori valimiga). Kaitseministeerium on atraktiivne tööandja.

Mõtle, kas SINA võiksid tulla ja anda panuse MEIE organisatsiooni, et tagada EESTI kaitstus?

 

Kadri Paumees

personaliosakonna nõunik