Meie julgeoleku tagavad NATO-sse kuulumine ja kaitsetahe

Kaitseministeeriumis tutvustati sügist avaliku arvamuse uuringut ning tehti ülevaade elanike suhtumisest Eesti riigikaitsesse viimase kahekümnel aastal.

Eesti elanike kaitsetahe püsib stabiilselt kõrge.
Eesti elanike kaitsetahe püsib stabiilselt kõrge.

Kaitseministeeriumi kantsler kantsler Kristjan Prikk märkis, et Eesti riigi peamiseks julgeolekutagatiseks peetakse jätkuvalt 53 protsendiga NATO-sse kuulumist, 41 protsendiga elanike kaitsetahet ning 31 protsendiga Eesti iseseisva kaitsevõime arendamist.

„Kaitsetahe on vaieldamatult riigikaitse arendamise üks põhikomponentidest ilma milleta meie iseseisev riigikaitsemudel, kus kutseline kaitsevägi on kombineeritud reservarmeega, ei toimiks. Samas mõistavad Eesti inimesed hästi vajadust arendada pidevalt iseseisvat kaitsevõimet, ilma milleta poleks liitlastel ja kaitsetahtel millelegi toetuda,“ ütles Prikk.

Kaitsetahet väljendanute osakaal on stabiilselt 80 protsendi tasemel püsinud alates 2013. aastast.

Elanikkonnast 78 protsenti eelistab riigikaitse ülesehitusel praeguse süsteemi säilitamist.

„Naiste roll riigikaitses muutub järjest loomulikumaks ning leiab ühiskonnas aina enam mõistmist,“ sõnas Prikk.

Kolmandat küsitlust järjest vastas 78 protsenti küsitletuist sõltumata soost, et naistel peaks olema võimalus vabatahtlikult ajateenistust läbida.

Kuulumine NATO-sse

Priki sõnul suhtuvad Eesti elanikud ülekaalukalt pooldavalt, 73 protsendiga, ka NATO vägede kohalolusse Eestis. „Liitlassõdureid enim iseloomustavateks omadusteks nimetatakse üha enam professionaalsust, sõbralikkust häid kavatsusi ning viisakust,“ lisas Prikk.

Alates 2000. aastast avaliku arvamuse uuringuid läbi viinud Juhan Kivirähk märkis, et viimase 20 jooksul on oluliselt tõusnud toetus NATO-sse kuulumisse, mis 47-lt protsendilt kasvanud 74-le.

Lisaks ütles Kivirähk et, kui kahekümne aasta eest arvati peamiseks turvalisuse tagatiseks koostööd ja häid suhteid Venemaaga, siis nüüd on selleks selgelt NATO-sse kuulumine.

„Eestis on läbi uuringute märkimisväärselt kõrge toetus olnud meeste kohustuslikule ajateenistusele,“ ütles Kivirähk.

Ta lisas, et see püsib üle 90 protsendi. Stabiilselt kõrge poolehoiu läbi kõikide küsitluste on saanud ka riigikaitseõpetuse õpetamine koolides, seekord 83 protsenti.

 

Uuringust

Turu-uuringute AS viis 2019. aasta oktoobris ja novembris Kaitseministeeriumi tellimusel läbi riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu, mille käigus küsitleti 1226 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli juba neljakümne kuuenda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.

Lisainfo: