Küberpoliitika osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakonna juhataja Andri Rebane tutvustab oma osakonda.

 

Tere, mina olen Andri. Olen Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes kokku töötanud üle 15 aasta. Alustasin ajateenijana 2004. aastal, teenisin ligi 14 aastat tegevväelasena ning olen oma karjääri jooksul töötanud nii side, infosüsteemide kui ka küberjulgeoleku valdkonnas.

Alates 2020. aasta algusest on minu juhtida Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakond, mis koordineerib kaitsevaldkonnas infotehnoloogia ja küberjulgeolekuga seotud tegevust. Kaitsevaldkonda kuuluvad küberväejuhatus, Kaitseliidu küberkaitseüksus, küberjulgeoleku väljaõppekeskus CR14, NATO küberharjutusväli,  NATO küberkaitsekoostöö keskus ning nendega seotud riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.

Infotehnoloogia ja küberjulgeoleku valdkond muutub pidevalt: iga päev avanevad uued tehnoloogilised võimalused, aga lisanduvad ka nendega seotud ohud ja riskid. Meie ülesanne on leida need uued tehnoloogialahendused, mille kasutusele võtmine võimaldab tagada tõhusa riigikaitse. Samal ajal kaitseme ka oma võrke küberrünnakute eest ning tegeleme küberoperatsioonidega. 

Eesti on tuntud e-riik ja selline on meie maine ka küberkaitse valdkonnas: Eestis toimuvad maailma suurimad rahvusvahelised küberõppused Locked Shields ja Cyber Coalition, millel osaleb igal aastal üle tuhande eksperdi rohkem kui kolmekümnest riigist. Eestis paikneva NATO küberharjutusväljaga toetame oma liitlaste ja partnerite väljaõppe- ja koolitusvajadusi, millega panustame ühtse kollektiivkaitse tõhustamisse.

Igal aastal koolitab küberväejuhatus ajateenijaid, kelle eriala on infotehnoloogia ja küberjulgeoleku valdkond ning kes saavad iga päev panustada riigikaitse küberruumi arengusse ja kaitsesse. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga korraldame Kübernaaskli võistlusi, millega otsime uusi talente ja tekitame noorte hulgas huvi tehnoloogia vastu. 

Eesti riigikaitse üks alustala on tugevad ettevõtted.

Otsime pidevalt uuenduslikke ideid, millega häkatonidel tegeleda, teeme koostööd Eesti Kaitsetööstuse Liiduga, korraldame kaitsetööstuse arenduskonkurssi ning toetame ettevõtteid uute partnerite ja turgude leidmisel.

Eesti ettevõtete projektid, mis on seotud tulevikutehnoloogiatega, nagu autonoomsed sõidukid, tehisintelligents, asjade internet, 5G jms,  aitavad tulevikus tegevusi säästlikumalt ellu viia, säästa inimelusid ja saavutada tehnoloogiline eelis meie võimalike vastaste ees.

Tehnoloogia areneb üha kiiremini ja meil on vaja just sind, et meid ümbritsev innovatsioon riigikaitse kasuks tööle panna. Meil töötamiseks ei pea sa olema tehnoloogiaekspert – küberjulgeoleku tagamiseks on vaja ka juriste, strateegilise kommunikatsiooni ja rahvusvahelise koostöö spetsialiste, teadusnõunikke ning muude erialade esindajaid. Tule pane ennast proovile!