Kaitsevalmiduse osakonna tutvustus

Minu nimi on Marti. Kaitseministeeriumis töötan ma 2019. aasta lõpust ja olen kaitsevalmiduse osakonna juhataja.

Mind värvati Kaitseministeeriumisse tööle minu töökogemuse ja töösse suhtumise põhjal. Olen kriisideks valmisoleku ja nende lahendamisega tegelenud üle 20 aasta, töötades Päästeametis ning Politsei- ja Piirivalveametis. Mulle meeldib Kaitseministeeriumis töötada, kuna siinsed ülesanded on väga vastutusrikkad ning me tahame, et meie kodu oleks kaitstud ja julgeolek tagatud. Meil töötavad väga teotahtelised ja koostöövalmis inimesed.

Kaitsevalmiduse osakond seisab hea selle eest, et me oleksime valmis võimalike ohtude realiseerumise korral õigesti käituma ja teaksime, mis julgeolekumaailmas toimub.

Meie ülesanne on tagada sellise süsteemi toimimine, mis peaks vastu nii väikesele kui ka suurele konfliktile. Tuvastame ohud võimalikult varajases staadiumis, suudame oma tegevust kiirelt korraldada ning tagame koordinatsiooni riigisiseste partnerite ja ka liitlastega.

Selleks koostame ja ajakohastame mitmesuguseid plaane ning korraldame õppusi, et olukordade lahendamiseks ka reaalselt valmis olla. Me oleme julgeoleku valdkonnas ja kriisideks valmistumisel olnud head, kuid vaenlane ei maga ning peame pidevalt pingutama, et olla veelgi paremad! Põhimõtteliselt oleme nagu sportlased, kes valmistuvad olümpiamängudeks, ainult et me ei tea täpselt ette olümpia toimumise aega. Seega peavad meeskonnas töötama nutikad inimesed, kes suudavad välja töötada niisuguse hea plaani, mis päriselt ka vaenlast üllataks ja välistaks duellis teiseks jäämise.

Lähiaastatel kavatseme korraldada suure riikliku kaitsetegevuse õppuse, mille raames harjutame oma laiapindse riigikaitse praktiliselt läbi. Samuti loome võimalused õigusaktides ja mitmesuguste plaanide kujul, kus oleme kõik tegevused ära planeerinud ning loome eeldused võitudeks.

Meie töö seisneb paljuski koordineerimises ja koostöö tegemises. Valdkonna vedajatena peame olema algatusvõimelised ja hoolitsema riigi kui terviku käekäigu eest! Peame nägema terviku toimimist ja olema valmis selgitama oma seisukohti nii riigisisestele partneritele kui ka liitlastele.

Kui tahad, et meil oleks hea ja turvaline elada ning Eesti inimesed oleks kaitstud, siis anna oma panus ja tule meie meeskonda! Vähem ja rohkem proovilepanevaid ülesandeid meil jagub – tule ja saa väärt töökogemus meie valdkonnas!