Kaitseväeteenistuse osakonna tutvustus

Kaitseväeteenistuse osakonnas kohtuvad inimene ja riigikaitse. Osakonna tegevus ja mõju on palju suurem, kui see esmapilgul paista võiks – see ei ole ainult sõdurid, vaid palju enamat. Kaitseväeteenistuse osakonnas on võimalus panustada ja olla kaasatud nii kõikidesse kaitseprojektidesse kui ka tegeleda inimeste õiguste, kohustuste, hariduse, tervise ja karjääriküsimuste, sotsiaalse toe andmise ning mäletamisega. Kaitseväeteenistuse osakond saadab riigikaitsega kokku puutuvat inimest piltlikult sünnist surmani ning see tee on kahtlemata huvitav ja katsumusterohke.

Meie eesmärk on tuua inimesi riigikaitsele lähemale ning suurendada ühiskonnas teadlikkust kõigi rollist riigikaitses, samuti tutvustada võimalusi, mida riigikaitse võib omalt poolt pakkuda. See töö on kaasahaarav ja pidev, võimaldab suhelda inimestega mitmesugustelt elualadelt ning pakub põnevaid ülesandeid ja eduelamusi, kui näed tulemusi, mis on olulised meile kõigile ja aitavad reaalselt inimesi.

Töö kaitseväeteenistuse osakonnas on pidev suhtlemine ja aktiivne informatsiooni kogumine, et näha olukordi, mis vajavad kohest sekkumist või pikemaaegset strateegiat. Siin on võimalus panustada nii vahetu probleemide lahendajana kui ka pikaaegsete analüüside ja prognooside koostajana – kõik on oodatud.

Kaitseväeteenistuse osakonnas töötavad inimesed, kes on seadnud teiste heaolu enda omast natuke ettepoole. Seda on olnud võimalik teha tänu headele ja toetavatele kolleegidele, kes on valmis igal ajal oma abi pakkuma.