Kaitseminister Jüri Luik kinnitas uue arengukava

Sõjaliste võimete arendamise keskseks osaks on inimesed.
Sõjaliste võimete arendamise keskseks osaks on inimesed.

Sel nädalal kinnitas kaitseminister Jüri Luik uue kaitseministeeriumi arengukava aastateks 2021–2024, millega suurendatakse oluliselt investeeringuid olukorrateadlikkuse, sidevõimete ja üksuste arendamiseks.

Meie valitsemisala koostab igaks neljaks aastaks uue arengukava, mis kirjeldab sõjalise riigikaitse arengueesmärke ja nende saavutamiseks kuluvaid ressursse. Arengukava koostamisel lähtutakse riigikaitse arengukavast aastani 2026, Kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ning NATO väevõime-eesmärkidest.

Riigikaitseliste investeeringute fookuses on jätkuvalt reaalselt mehitatud ja komplekteeritud lahinguvõimelised üksused, mis on usaldusväärse eelhoiatuse alusel võimalikult lühikese etteteatamisega valmis koos liitlastega ohule reageerima.

Samuti tagab meie 4-aastane arengukava, et kaitsevägi on rohkem lahinguvalmis, astume olulise sammu lähemale riigikaitse arengukavas 20172026 püstitatud eesmärkide saavutamisele ning jätkub kollektiivkaitse ja sõjaline koostöö, mis on intensiivsem kui kunagi varem.

Perioodi peamised arendused on järgmised:
  • vahetatakse välja relvastust – saabuvad uued käsitulirelvad, kuulipildujad, tankitõrjeraketikompleksid, tankitõrje granaadiheitjad, snaipripüssid;
  • võetakse kasutusele liikursuurtükid;
  • lisaks juba mitmetele täielikult varustatud üksustele saavad selle arengukavaga kogu ulatuses varustatud tagalapataljonid, pioneeripataljonid, logistikapataljon, sõjaväepolitsei kompanii, kuus täiendavat maakaitsekompaniid;
  • soetatakse transpordivahendeid, sh maakaitsestruktuurile;
  • uue väeliigina saab Küberväejuhatus täielikult varustatud;
  • arendatakse olulisel määral Kaitseväe keskset juhtimisvõimet, paraneb olukorrateadlikkus, sh NATO nõuetele vastava mereseire osas ning arendatakse taktikalist sidesüsteemi, mh koostöövõimelisena liitlastega;
  • paraneb individuaaltaseme kaitstus (killu- ja kuulivestid, öövaatlusseadmed, dekontamineerimisvahendid);
  • lasermatkeseadmete soetamine, mis võimaldab piiratud väljaõppetingimustes kompaniitasemel üksustel realistlikult ja tõhusalt kokku harjutada;
  • arendatakse lõpuni 1. brigaadi modulaarne välihaiglalahendus, tagatakse meditsiinitoetus pataljonide tasemeni.

Lisaks sõjalise kaitse arendamisel näeb arengukava ette vahendid teadus- ja arendustegevuse edendamiseks, samuti toetusi Eesti kaitsetööstussektorile. Loomulikult jätkub isamaalise hariduse programm ning koolides toimuva riigikaitseõpetuse toetamine.

 

Loe ja vaata lisaks: