Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja Tiina Uudeberg – kes hetkel läbib Ameerika Ühendriikides aastast kursust sõjalise juhtimise erialal koolis National Defence University – tutvustab, millega tema osakond tegeleb.

Tere! Minu nimi on Tiina. Olen Kaitseministeeriumi valitsemisalas eri kohtadel töötanud juba üle kümne aasta. Praegu olen riigikaitse planeerimise osakonna juhataja. Mulle meeldib Kaitseministeeriumis töötada, sest me oleme eesmärgipärased, toetavad ja uuendusmeelsed. Õhkkond on asjalik ja sõbralik ning vähem tähtis pole ka see, et peetakse lugu heast huumorist.

Riigikaitse planeerimise osakond on nii ministeeriumi kui ka valitsemisala mõttes keskne. Sõjalise riigikaitse areng peab olema süsteemne, läbimõeldud ja läbipaistev. Peame teadma ja tagama, et iga meile usaldatud euro mõjutaks meie kõigi julgeolekut ning panustaks sellesse. Osakonnas saavad kokku nii riigikaitse pikem planeerimine, selle lühiajalisem elluviimine kui ka eelarveküsimused.

Minu osakonna töötajaid iseloomustab analüütilisus, vastutustundlikkus, süsteemsus ja põhjalikkus.

Need on omadused, mis tagavad, et osakonna töö oleks kvaliteetne, tehtud otsused läbimõeldud ning elluviidavad. Rahvusvahelise koostöö mõttes juhib osakond NATO planeerimist ning koordineerib eri vormides toimuvat võimearendust.

Riigikaitse planeerimist koolides otseselt ei õpetata – oskused tulevad aja, töö ja kogemustega. Seetõttu on paljude riigikaitse planeerimise osakonna töötajate tööstaaž üsna muljetavaldav.

Peale ministeeriumi osakondade on meie partnerid teiste hulgas Kaitsevägi, Rahandusministeerium ja Riigikantselei.

Kui tahad panustada riigikaitse arendamisse, oled kohusetundlik, süsteemne ja analüütiline, hea pingetaluvuse ja huumorimeelega ning otsid pikaajalist töösuhet, siis ootavad riigikaitse planeerimise osakonna kolleegid võibolla just sind!