Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleriks kinnitati Tiina Uudeberg ja kaitsevalmiduse asekantsleriks Meelis Oidsalu

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleriks kinnitati Tiina Uudeberg ja kaitsevalmiduse asekantsleriks Meelis Oidsalu.

Tiina Uudeberg
Tiina Uudeberg
Meelis Oidsalu
Meelis Oidsalu

Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on mõlemal asekantsleril pikaaegne kogemus riigikaitse valdkonnas. „Nii Tiina Uudebergi kui Meelis Oidsalu töökogemus ning teadmised kaitsevaldkonnast on põhjapanevad. Neil on nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist kogemust, mida oskavad oma töös riigikaitse tõhusaks arendamiseks hästi rakendada,“ ütles Laanet.

Tiina Uudeberg oli aastatel 2015 kuni 2020 riigikaitse planeerimise osakonna juhataja. Samuti on Uudeberg töötanud ressursinõunikuna Eesti esinduse juures NATO-s ja nõunikuna kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonnas.

Meelis Oidsalu oli viimased viis aastat riigikaitse planeerimise asekantsler. Sellele eelnevalt on Oidsalu töötanud ka õigus- ja haldusküsimuste asekantslerina ning kaitseministeeriumi siseauditi, julgeoleku ja rahvusvahelise koostöö osakondades.

Kaitseplaneerimise asekantsler tegeleb riigikaitse planeerimise ja kaitseinvesteeringute valdkonna juhtimisega ning koordineerib riigikaitse planeerimise ja kaitseinvesteeringute osakonna tööd.

Kaitsevalmiduse asekantsler tegeleb kaitseväeteenistuse (sh ajateenistuse), riigikaitsesse vabatahtliku panustamise ning kaitse- ja kriisivalmiduse teemade juhtimisega ning koordineerib kaitsevalmiduse ja kaitseväeteenistuse osakonna tööd.

„Uue kaitsevalmiduse asekantsleri ülesanded on seotud suurenenud vajadusega tegeleda laiapindse riigikaitse teemade koordineerimisega teiste ministeeriumi valitsemisalade ja välispartneritega, et tõsta riigi kriisivalmidust,“ selgitas Laanet ning lisas, et eesmärk on tagada tõhusam valmidus erinevate kriisidega toimetulekuks.

Kaitsevalmiduse asekantsler Meelis Oidsalu alustas tööd eilsest, 1. veebruarist. Kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uudeberg viibib õpingutel Ameerika Ühendriikide Riigikaitse ülikoolis (National Defense University) ning alustab tööd käesoleva aasta juulis. Õpingute lõpuni asendab teda Meelis Oidsalu.

Asekantslereid valib Vabariigi Valitsuse määruses nr. 100 kehtestatud nõuete järgi avalikul konkursil avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.