Kaitseministeeriumi arhiiviväärtuslike dokumentide üleandmisest Rahvusarhiivi

2019. aasta lõpus andis Kaitseministeerium esimest korda arhiiviväärtuslikke dokumente Rahvusarhiivi. Üle anti arhivaalid aastatest 1992–1997.

 

Kaitseministeeriumi toimik

Rahvusarhiiv tegi viimase hindamisotsuse 2015. aasta jaanuaris ja selle kohaselt said arhiiviväärtuse peale varem hinnatud sarjade ka paljud uued sarjad, millest mitu olid enne lühiajalised. Enne arhivaalide andmist Rahvusarhiivi tuleb kõik toimikud korrastada. See tähendab, et toimikud tuleb kronoloogiliselt või alfabeetiliselt süstematiseerida, lehed nummerdada ja kõik klambrid eemaldada. Seejärel tuleb toimikud panna arhiivipüsivate toimikukaante vahele ja tähistada ning lõpuks paigutada arhiivipüsivasse karpi, mis tuleb samuti tähistada.

Töö oli mahukam, kui esmalt arvasime, kuna tekkis mitmesuguseid küsimusi ning mõni sari oli puudu, näiteks Venemaa Föderatsiooni sõjaväeobjektide ülevõtmise aktid ja nendega kaasnevad materjalid aastatest 1992–1994.

Kuna arhiiviskeemis nimetatud sarja polnud, aga tegemist on ikkagi väga oluliste materjalidega, siis tuli koostöös Rahvusarhiiviga ka neile dokumentidele õige sari leida. Kokku andsime Rahvusarhiivi üle 453 toimikut ja 77 karpi. Kõik sarjad on kirjeldatud ja toimikud nummerdatud nimistus nr 1 ning Kaitseministeeriumi fondi number on 5274.

Seega on nüüd kõikidel huvilistel võimalus arhivaale Rahvusarhiivis kasutada ja nendega tutvuda. Oluline on mainida, et 2019. aastal üle antud arhivaalide puhul on tegemist ainult paberdokumentidega, kuid edaspidi on plaanis üle anda ka digidokumendid.

 

 

Üle antud arhivaalid on asutuse algusaegade juhtimise ja põhitegevuse dokumendid, näiteks:

 • kaitseministri määrused ja üldkäskkirjad;
 • kantsleri üldkäskkirjad;
 • ministeeriumi juhtkonna koosolekute protokollid;
 • rahvusvahelised kokkulepped (alfabeetiliselt ja kronoloogiliselt korrastatud);
 • koostöökokkulepped avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikutega;
 • kirjavahetus ministeeriumi tegevuse ja juhtimise küsimustes;
 • kirjavahetus kodanikeühendustega ministeeriumi ja valitsusala juhtimise üldküsimustes;
 • komisjonide ja töörühmade dokumendid;
 • kontrollaktid ja ettekirjutised;
 • meediaanalüüsid ja avaliku arvamuse uuringud;
 • Kaitseministeeriumi koostatud seaduste eelnõud;
 • raamatupidamise aruanne (koos lisadega);
 • kirjavahetus koostööst NATOga;
 • ministeeriumi juhtkonna rahvusvaheliste visiitide ja kohtumiste dokumendid (visiidi pakettkavad, delegatsiooni nimekirjad, kõned, programmid jm);
 • sõjalistel õppustel osalemise dokumendid;
 • Venemaa Föderatsiooni sõjaväeobjektide ülevõtmise aktid ja nendega kaasnevad materjalid aastatest 1992–1994.
 1. aastal on jätkatud arhivaalide ettevalmistamisega, et 2021. aasta alguses anda Rahvusarhiivi üle arhivaalid aastatest 1998–2003.

 

Aita Areng

Kaitseministeeriumi dokumendihalduse osakonna juhataja