Kaitseinvesteeringute osakonna tutvustus

Mina olen Andres. Olen sõjalise riigikaitsega eri rollides olnud seotud üle 20 aasta, millest viimased viis Kaitseministeeriumis. Praegu juhin ma kaitseinvesteeringute osakonda.

Riigikaitses osalemine tähendab ühelt poolt ainulaadset võimalust teha midagi, mis mõnes muus organisatsioonis ei ole võimalik. Teisalt tähendab see pühendumist riigi ja ühiskonna jaoks eksistentsiaalselt oluliste ülesannete lahendamisele. Igal juhul on riigikaitses osalemine võimalus ühekorraga osaleda meie riigi edasikestmise seisukohalt tähtsates protsessides ning kogeda samal ajal palju enda jaoks huvitavat ja arendavat.

Kui aga mõelda, mis on mind iga päev riigikaitse valdkonnas hoidnud, siis selleks on alati olnud head kolleegid – kaaslased, kellega koos on kogetud väga palju, kellega koos õpib iga päev midagi uut ning, mis kõige tähtsam, kellega on inimlikult hea päevast päeva külg külje kõrval töötada.

Kaitseinvesteeringute osakonna ülesanne on tagada meie riigikaitseliste eesmärkide pikaajaline kestlikkus ning anda kaugem vaade ette – kuhu ja kuidas me peaksime arenema.

Meie hoolitseme selle eest, et valitsemisala varad oleks kohaselt hallatud ja tagatud ning et riigikaitse hanked korraldataks parimal võimalikul moel. Tagame, et riigi sõjalise kaitse jaoks vajalikud tingimused oleksid arvesse võetud eri tasandite ruumiplaneeringutes ja arendustes. Samavõrra oluline on see, et sõjalise riigikaitse elluviimisel oleks tähtsustatud ka keskkonnahoid.

Lisaks aitab kaitseinvesteeringute osakond luua pikemat tulevikuvaadet, kuna meie korraldada on valitsemisala teadus- ja arendustegevus ning innovatsioonijuhtimine. Samuti toetame riigi poolt Eesti kaitsetööstusettevõtteid nende püüdlustes.

Kaitseinvesteeringute osakond ootab oma ridadesse uut kolleegi, kes on oma valdkonna pühendunud ekspert ning kes sellele lisaks soovib anda oma tööga juurde värvilisi killukesi suurde vitraaži, mille nimeks on „Eesti sõjaline kaitse“.

Sõjaline riigikaitse ei saa kunagi valmis, seda peab ikka ja jälle taaslooma, tagamaks piisavalt tõhusat kaitset. Et riigikaitse kõige ilmselgemad ja suuremad osised ehk Kaitseväe üksused saaksid oma ülesandeid edukalt täita, tuleb luua vajalikud tingimused ja võimalused. Just seda ootamegi sind tegema.