NATO heidutus- ja kaitsehoiak COVID-19 kriisi ajal

Globaalne pandeemia COVID-19 on meie transatlantilises peres kestnud mõne nädala, kuid on selle aja jooksul andnud palju olulisi õppetunde nii Eestile kui ka NATO-le ja tema liitlastele. Riigijuhid ja valitsused keskenduvad täna peamiselt tervishoiu- ja majanduskriisiga võitlemisele, kuid me ei saa ära unustada, et muu julgeolekukeskkond, sh konventsionaalsed sõjalised ohud pole kusagile kadunud (pikemalt Välisluureameti […]

Jüri Luik: koroonaviiruse esimesed õppetunnid

Laiapindse riigikaitse käsituse rakendamiseks peaksime praeguse kriisi kogemustest õppinuna tegema samme, mis võimaldaksid meil olla paremini valmis järgmisteks kriisideks. Koroonaviiruse epideemiat on nimetatud ajaloos suurimaks globaalseks kriisiohjeõppuseks. Kriisid võivad olla ebameeldivad ja hirmutavad, aga need aitavad ka reaalses situatsioonis hinnata meie valmisolekut. Kaitseministeeriumi haldusala on toetanud kriisihaldust väga jõuliselt, alates välihaigla saatmisest Kuressaarde kuni Kaitseliidu […]

„Tuleviku liidrid“ – miks me seda teeme?

Praeguselt tööturult on üha keerukam leida täpselt organisatsiooni vajadustele vastavat head töötajat. Kuna probleem on eriti terav keskastmejuhtide tasandil, oleme ellu kutsunud programmi „Tuleviku liidrid“. Healt juhilt eeldatakse valdkonna sisu tundmist ja juhtimisalast ettevalmistust. Sellises olukorras on kahtlemata mõistlik otsida kandidaate nii organisatsiooni seest kui ka väljastpoolt. Sellest hoolimata võib värbaja sattuda dilemma ette: organisatsioonisisestel […]

Käesoleval aastal jätkame sõjaliste võimete täiendamist

Maailmakorra jõujooned  meie ümber on kiires muutumises. Meie idanaabri agressiivsus pole kusagile kadunud. Jätkame riigikaitse kümneaastase arengukava elluviimist eesmärgiga arendada kriisidele kiiresti ja tõhusalt reageerivat kaitseväge. 2020. aasta 615 miljoni eurose kaitsekuluga astume suure sammu edasi riigi sõjaliseks kaitsmiseks eluliselt oluliste võimete arendamisel – moderniseerime relvastust, tõhustame eelhoiatust ning täiendame sõjaaja kiirreageerimisstruktuuri varusid. Järgmise aasta […]

Kaitseminister Jüri Luik kinnitas uue arengukava

Sel nädalal kinnitas kaitseminister Jüri Luik uue kaitseministeeriumi arengukava aastateks 2021–2024, millega suurendatakse oluliselt investeeringuid olukorrateadlikkuse, sidevõimete ja üksuste arendamiseks. Meie valitsemisala koostab igaks neljaks aastaks uue arengukava, mis kirjeldab sõjalise riigikaitse arengueesmärke ja nende saavutamiseks kuluvaid ressursse. Arengukava koostamisel lähtutakse riigikaitse arengukavast aastani 2026, Kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ning NATO väevõime-eesmärkidest. Riigikaitseliste investeeringute fookuses […]

Meie julgeoleku tagavad NATO-sse kuulumine ja kaitsetahe

Kaitseministeeriumis tutvustati sügist avaliku arvamuse uuringut ning tehti ülevaade elanike suhtumisest Eesti riigikaitsesse viimase kahekümnel aastal. Kaitseministeeriumi kantsler kantsler Kristjan Prikk märkis, et Eesti riigi peamiseks julgeolekutagatiseks peetakse jätkuvalt 53 protsendiga NATO-sse kuulumist, 41 protsendiga elanike kaitsetahet ning 31 protsendiga Eesti iseseisva kaitsevõime arendamist. „Kaitsetahe on vaieldamatult riigikaitse arendamise üks põhikomponentidest ilma milleta meie iseseisev […]