Mida hindab kaitseministeeriumi teenistuja siin töötades?

Kaitseministeerium tegi 2020. aasta sügisel oma tavapärase rahulolu ja pühendumuse uuringu. Uurime seda põhjalikumalt iga kahe aasta järel, et kaardistada teenistujate pühendumus tööle ning mõõta rahulolu oluliste töömotivatsiooni kujundavate teguritega. Eelmise korra järel oleme teinud väga palju muudatusi – laiendanud tervisepaketti, teinud kättesaadavaks psühholoogilise nõustamise, parandanud füüsilist töökeskkonda ja ergonoomikat ning suunanud oma tähelepanu juhtimiskultuurile. […]

Rahvusvahelise koostöö osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Eve Vungo tutvustab, millega tema osakond tegeleb. Tere! Mina olen Eve ja ma töötan Kaitseministeeriumi töökas ja ühtehoidvas meeskonnas rahvus­vahelise koostöö osakonna juhatajana. Asusin Kaitseministeeriumisse tööle 2000. aastate alguses. Mul on olnud rõõm ja au panustada Eesti kaitsevaldkonna arengusse, kuna tunnen, et minu ja minu suurepäraste kolleegide töö sihid on […]

Kaitseministeeriumi arhiiviväärtuslike dokumentide üleandmisest Rahvusarhiivi

2019. aasta lõpus andis Kaitseministeerium esimest korda arhiiviväärtuslikke dokumente Rahvusarhiivi. Üle anti arhivaalid aastatest 1992–1997.   Rahvusarhiiv tegi viimase hindamisotsuse 2015. aasta jaanuaris ja selle kohaselt said arhiiviväärtuse peale varem hinnatud sarjade ka paljud uued sarjad, millest mitu olid enne lühiajalised. Enne arhivaalide andmist Rahvusarhiivi tuleb kõik toimikud korrastada. See tähendab, et toimikud tuleb kronoloogiliselt […]

Kaitsevalmiduse osakonna tutvustus

Minu nimi on Marti. Kaitseministeeriumis töötan ma 2019. aasta lõpust ja olen kaitsevalmiduse osakonna juhataja. Mind värvati Kaitseministeeriumisse tööle minu töökogemuse ja töösse suhtumise põhjal. Olen kriisideks valmisoleku ja nende lahendamisega tegelenud üle 20 aasta, töötades Päästeametis ning Politsei- ja Piirivalveametis. Mulle meeldib Kaitseministeeriumis töötada, kuna siinsed ülesanded on väga vastutusrikkad ning me tahame, et […]

Kaitseinvesteeringute osakonna tutvustus

Mina olen Andres. Olen sõjalise riigikaitsega eri rollides olnud seotud üle 20 aasta, millest viimased viis Kaitseministeeriumis. Praegu juhin ma kaitseinvesteeringute osakonda. Riigikaitses osalemine tähendab ühelt poolt ainulaadset võimalust teha midagi, mis mõnes muus organisatsioonis ei ole võimalik. Teisalt tähendab see pühendumist riigi ja ühiskonna jaoks eksistentsiaalselt oluliste ülesannete lahendamisele. Igal juhul on riigikaitses osalemine […]

NATO ja Euroopa Liidu osakonna tutvustus

Tervist! Minu nimi on Kristjan. Olen Kaitseministeeriumis töötanud üle seitsme aasta. Praegu juhin ma NATO ja Euroopa Liidu osakonda. Kannustatuna pikaajalisest soovist teha oma elus midagi, millel on suurem mõte ja eesmärk, aitasid mind Kaitseministeeriumisse aastate jooksul suunata nii haridustee, ajateenistus kui ka praktikaperiood. Ent üle lävepaku tõmbasid mind Kaitseministeeriumi inimesed, kes uskusid minusse. Just […]

Praktikantide ja töövarjutamise kogemusest Kaitseministeeriumis

Sind huvitavad riigikaitse ja julgeolek? Täienda teadmisi meie juures! Kooliaasta on alanud ning töövarjupäev ja praktika vajavad tegemist. Kui oled avatud pilgu ja mõtlemisega, siis tea, et Kaitseministeeriumis on võimalik koolis õpitu proovile panna. Meie praktikandid ja töövarjud on kaasatud vastutusrikastesse ning mõjukatesse riigikaitset kujundavatesse otsustesse. Kaitseministeeriumis saab praktiseerida väga erinevates valdkondades – alates sõjalisest […]

Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja Tiina Uudeberg – kes hetkel läbib Ameerika Ühendriikides aastast kursust sõjalise juhtimise erialal koolis National Defence University – tutvustab, millega tema osakond tegeleb. Tere! Minu nimi on Tiina. Olen Kaitseministeeriumi valitsemisalas eri kohtadel töötanud juba üle kümne aasta. Praegu olen riigikaitse planeerimise osakonna juhataja. Mulle meeldib Kaitseministeeriumis töötada, sest me […]

Kuidas Kaitseministeerium koroonakriisi lahendamisse panustas?

Kaitseväe ülesanne on valmistuda eeskätt sõjaliseks riigikaitseks, kuid tegelikkuses on ka muudeks kriisideks valmistumisel ja nende lahendamisel palju sarnast. See võimaldas Kaitseväel koroonapandeemia puhkedes kiiresti reageerida ning toetada tsiviilstruktuuride tegevust lisaressurssidega. Kaitseväe varud olid suureks abiks Kaitseväe meditsiiniteenistus peab kaitseväelastele tagama kiire ja asjakohase meditsiinilise abi nii vigastada saamise kui ka haigestumise korral. Selliste võimaluste […]

Juhtimisinfo haldamine kuni otsuste sündimiseni

Ministeeriumis luuakse iga päev uusi dokumente – õigusakte, juhendeid, memosid, märgukirju – ning koostatakse strateegiaid, tegevuskavasid, uuringuid ja analüüse. Need on osa meie igapäevatööst ning aitavad meil oma eesmärke täita. Kuid kuidas tagada, et kõik kolleegid oleksid loodavate materjalidega kursis, ja kuidas leida dokumentide virvarris vajalikul hetkel üles just see õige? Kaitseministeeriumis ja kogu meie […]