Kaitseväeteenistuse osakonna tutvustus

Kaitseväeteenistuse osakonnas kohtuvad inimene ja riigikaitse. Osakonna tegevus ja mõju on palju suurem, kui see esmapilgul paista võiks – see ei ole ainult sõdurid, vaid palju enamat. Kaitseväeteenistuse osakonnas on võimalus panustada ja olla kaasatud nii kõikidesse kaitseprojektidesse kui ka tegeleda inimeste õiguste, kohustuste, hariduse, tervise ja karjääriküsimuste, sotsiaalse toe andmise ning mäletamisega. Kaitseväeteenistuse osakond […]

Personaliosakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi personaliosakonna juhataja Mailis Neppo tutvustab oma osakonda. Avalikus teenistuses töötamine on avalikkuse usaldus. Personalitöö sellises olukorras on iga päev väärtusotsuste tegemine. Kaitseministeeriumis on põhiväärtused paigas ja seetõttu on inimeste juhtimise valdkonnas töötamine erakordselt meeldiv. Ministeeriumi personaliosakonnas puutud kokku kõikide personalitöö valdkondadega alates personalitöö arvestusest, koolitusest ja arendusest, töötervishoiu valdkonnast ning lõpetades tööandja kuvandiga tegelemisega. […]

Kuidas me mõõdame oma juhtide tulemuslikkust?

Tänapäeval hinnatakse organisatsioone selle põhjal, milline on nende mõju ja suhted ühiskonnas ning millised on nende suhted töötajatega. Töötajad omakorda ootavad tulemuslikku ja nauditavat töökogemust.[1] Üks tööriist, mis sellise kogemuse pakkumist toetab, on juhtide kompetentsimudel. Pärast seda, kui tippjuhtkonna tasandil on vastatud küsimustele miks ja mida me teeme, peab otsustama, kuidas seatud eesmärkidele jõutakse. Kõige […]

Küberpoliitika osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakonna juhataja Andri Rebane tutvustab oma osakonda.   Tere, mina olen Andri. Olen Kaitseministeeriumis ja Kaitseväes kokku töötanud üle 15 aasta. Alustasin ajateenijana 2004. aastal, teenisin ligi 14 aastat tegevväelasena ning olen oma karjääri jooksul töötanud nii side, infosüsteemide kui ka küberjulgeoleku valdkonnas. Alates 2020. aasta algusest on minu juhtida Kaitseministeeriumi küberpoliitika osakond, […]

Hannes Hugo lugu

Rahvusvahelise koostöö osakonna lauaametnik Hannes Hugo Urbla jagab oma Kaitseministeeriumisse tulemise lugu. Rääkisin 12. klassis parimatele sõpradele ja klassivendadele ajateenistusse minemise osas augu pähe. Loomulikult ei osanud ma tollal ette kujutada, et arstliku kontrolli ooteruumi pingil istuv noormees kunagi Kaitseministeeriumisse tööle läheb. Mis ministeeriumisse? Hoolimata teiste agiteerimisest, ei kujutanud ma tegelikult ette ajateenistusse minekutki. Kuperjanovi […]

Milline roll on analüütikul Kaitseministeeriumis ja miks see tähtis on?

Iga eduka ettevõtmise nurgakivi on olukorrateadlikkus – olgu selleks ärimaailm või avalik sektor. Vajaliku olukorrateadlikkuse tagavad analüüsid ja analüütikud. Kuidas aga analüütiku tööd kirjeldada? Seda saab võrrelda sipelgapesa vaatlemisega: esmapilgul tundub kogu selle kogumi sebimine kaootiline ja arusaamatu, kuid mida pikemalt usinjalgade tegevust vaadelda, seda enam hakkavad silma erinevad mustrid ja seaduspärasused – segadusest saab […]

Õigusosakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Margit Gross tutvustab, millega tema osakond tegeleb. Minu nimi on Margit ja olen Kaitseministeeriumis töötanud mõned kuud. Kaitseministeeriumisse asusin ametisse seetõttu, et minu eelnevad töökogemused siseturvalisuse ja riigikaitseõiguse valdkonnas ning huvi riigikaitse vastu andsid selleks sobiliku tõuke. Minu ülesanne on juhtida Kaitseministeeriumi õigusosakonda. Osakonna töö on iga päev jaotatud kolme suuna vahel: […]

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleriks kinnitati Tiina Uudeberg ja kaitsevalmiduse asekantsleriks Meelis Oidsalu

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleriks kinnitati Tiina Uudeberg ja kaitsevalmiduse asekantsleriks Meelis Oidsalu. Kaitseminister Kalle Laaneti sõnul on mõlemal asekantsleril pikaaegne kogemus riigikaitse valdkonnas. „Nii Tiina Uudebergi kui Meelis Oidsalu töökogemus ning teadmised kaitsevaldkonnast on põhjapanevad. Neil on nii Eesti-sisest kui rahvusvahelist kogemust, mida oskavad oma töös riigikaitse tõhusaks arendamiseks hästi rakendada,“ ütles Laanet. Tiina Uudeberg oli […]

Mida hindab kaitseministeeriumi teenistuja siin töötades?

Kaitseministeerium tegi 2020. aasta sügisel oma tavapärase rahulolu ja pühendumuse uuringu. Uurime seda põhjalikumalt iga kahe aasta järel, et kaardistada teenistujate pühendumus tööle ning mõõta rahulolu oluliste töömotivatsiooni kujundavate teguritega. Eelmise korra järel oleme teinud väga palju muudatusi – laiendanud tervisepaketti, teinud kättesaadavaks psühholoogilise nõustamise, parandanud füüsilist töökeskkonda ja ergonoomikat ning suunanud oma tähelepanu juhtimiskultuurile. […]

Rahvusvahelise koostöö osakonna tutvustus

Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Eve Vungo tutvustab, millega tema osakond tegeleb. Tere! Mina olen Eve ja ma töötan Kaitseministeeriumi töökas ja ühtehoidvas meeskonnas rahvus­vahelise koostöö osakonna juhatajana. Asusin Kaitseministeeriumisse tööle 2000. aastate alguses. Mul on olnud rõõm ja au panustada Eesti kaitsevaldkonna arengusse, kuna tunnen, et minu ja minu suurepäraste kolleegide töö sihid on […]