Kaitseministeerium tööandjana

Kaitseministeerium on Eesti riigikaitse peakorter, kus sünnivad meie riiki kaitsvad ja arendavad otsused. Meie missiooniks on teha riigile ja rahvale olulist tööd hinge, südame ning suure pühendumusega, olles samal ajal leidlikud ja teotahtelised. Viime seatud eesmärgid ellu ning julgeme võtta vastu suuri otsuseid. Meie juures on Sul võimalus teha tõeliselt suuri asju. Kinnitame, et töö Kaitseministeeriumis on oluline tervele Eestile.

Meie tööalased väärtused toetuvad neljale sambale:

Tulemustele orienteeritud töö

Vaatame oma töös pikalt tulevikku – meil on kindlad sihid, mõtestatud eesmärgid ning mõõdetavad tulemused. Näeme, kuidas meie vastuvõetud otsused kajastuvad igapäevaselt ühiskonnas.

Tugev ja toetav meeskond

Meie meeskonnas on julged, ambitsioonikad ja isikupärased inimesed. Usume, et arvamuste rohkus ja hea kommunikatsioon viivad parima tulemuseni. Teame, et just Kaitseministeerium on koht, kus oled alati oodatud ning hinnatud. Tegutseme professionaalselt ka kõige kriitilisemates olukordades ja oleme alati valmis kolleege nõu ja jõuga toetama. Meid liidab hea huumorimeel ja ühise eesmärgi nimel töötamine.

Avatus
uutele ideedele

Toetame ja julgustame oma inimeste algatusvõimet ning ideede elluviimist. Hindame kõrgelt avatust ja uuenduslikkust – me ei ole hierarhias kinni.

Meid ühendav missioonitunne

Meie töö on Eesti kaitsetahte väljendus ning siin sündinud otsustel on kõlapinda nii Eestis kui ka väljaspool. Tunneme, et meie töö Eesti riigi kaitstuse ja kaitsevõime tagamisel on oluline kogu riigile ja rahvale. Töö selle nimel ei saa kunagi otsa, sest väike Eesti on meile kallis.

Kaitseministeeriumi
töökohad

Analüütik

Noor

Meil saad analüütikuna proovile panna koolis kogutud majandusteadmised ja analüüsioskused ning rakendada neid Eesti riigi ja rahva jaoks olulises valdkonnas.

Vastutasuks saad oskuse noppida välja andmekogudest olulisimad detailid, teha nende põhjal sisukaid ja põhjapanevaid järeldusi ning neid ka teistele arusaadavas vormis esitada. Õpid põhjalikult tundma riigikaitse korraldamise ja planeerimise aluseid ning selle töö tegemiseks vajalikke strateegiaid ja protsesse.

Lubame, et saad teha tempokat ning meie riigile ja rahvale olulist tööd, omandades unikaalse kogemuse ja head kontaktid edaspidiseks tööeluks. Kaitseministeeriumis töötamine on otsekui kvaliteedimärgis kogu ülejäänud karjääriks. Teeme oma tööd kiirelt ja asjatundlikult ning õpetame ka Sind tegutsema edukalt olukordades, kus sageli hätta jäädakse.

Sind ootab asjatundlik ja abivalmis tiim, kes hindab nii kiiret analüüsivõimet kui ka head huumorit. Meie meeskond on nooruslik ja mitmekesine.

Me ei eelda Sinult sõjaväelist tausta, kuid kokkupuude riigikaitsega, näiteks kaitseväeteenistuse läbimine, tuleb kindlasti kasuks. Huvi ja sobivuse korral võivad Sulle avaneda mitmed karjäärivõimalused nii meie majas kui ka väljaspool Eestit.

Pakume Sinu teadmistele vastavat töötasu, stabiilset ja kindlat töökohta, asjalikke koolitusi ning seeläbi hulgaliselt arenguvõimalusi ning parimatest parimaid kolleege ja õpetajaid.

Tule ja rakenda tööle oma süsteemne mõtlemine, täpsus ning organiseerimisoskus.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Analüütikuna saad anda väga olulise panuse, et Kaitseministeeriumis sündinud Eesti riiki kaitsvad ja arendavad otsused põhineksid asjakohasel, hoolega kaalutletud ja põhjalikult analüüsitud informatsioonil.

Plaanime oma otsuseid pikalt ette, seame selged ja mõtestatud sihid ning mõõdetavad tulemused. Kui Sind köidab nutikas strateegia ja planeerimisprotsess ning selleks kasutatav tehnika ja strateegia, siis oled õiges kohas.

Väärtustame Sinu iseseisvat ja süsteemset mõtlemist, arvandmete tõlgendamist ning loogiliste ja loovate kokkuvõtete tegemise oskust. Meil töötades õpid nägema nii väikeseid detaile kui ka nendest moodustuvat suurt pilti.

Kasuks tuleb militaarne taust, ent see pole kohustuslik. Usume, et meie missioonitundega ja kokkuhoidva meeskonnaga liitudes saab Eesti riigi kaitsevõimest ja selle igakülgsest arendamisest ka Sinu südameasi.

Sind ootab põnev, tempokas ja vaheldusrikas töö. Lubame, et saad end tööalaselt teostada meeskonnas, kus Sind ümbritsevad hea huumorimeelega ja ühise eesmärgi nimel töötavad kolleegid.

Sinu töötasu on ministeeriumide seas konkurentsivõimeline ning loomulikult tunnustame ka parimaid saavutusi.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Õigusnõunik

Noor

Meie juures saad koolis õpitud õigusteadmised proovile panna olulises riigikaitse valdkonnas. Kaasame Sind sisutihedasse ja vastutusrikkasse õigusvaldkonda, mille kaudu saad anda oma panuse Eesti riigi kaitsevõime tõstmisesse ja arengusse.

Hindame Sinu algatusvõimet ja selgeid sihte. Kui Sind köidab tempokas ja sisutihe õigusalane töö ning soovid seada oma karjäärile tugeva alustala, lubame, et meie juures saad õppida oma ala parimatelt ekspertidelt ning areneda oma valdkonna spetsialistiks. Kaitseministeeriumis Sul igav kindlasti ei hakka.

Kas teadsid, et Kaitseministeerium on üks väheseid kohti Eestis, kus on võimalik saada ka rahvusvahelisi õigusalaseid kogemusi?

Kuigi tegeleme riigikaitse valdkonnas, ei käi me tööl vormis ega marsisammul. Toetame ja innustame oma töötajaid heade ideede kiirel elluviimisel ja tulemuste saavutamisel.

Sind ootavad sihikindlad, kogenud, humoorikad ja toetavad kolleegid, hea töökeskkond kesklinnas ning vääriline töötasu.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Ootame ja hindame Sinu õigusalaseid kogemusi ja teadmisi, et saaksid neid rakendada Eesti riigi jaoks ülimalt olulises riigikaitse valdkonnas. Lubame, et igav Sul meiega juba ei hakka!

Pakume Sulle võimalust anda oma panus õigusvaldkonda ja teha tööd, mis paneb proovile Sinu ametialased oskused ning millel on ka ühiskondlikult laiem tähendus. Meie õigusalane töövaldkond ulatub õigusloomest ja õigusteenindusest rahvusvahelise õiguseni.

Tegutseme alati mõtestatult ning ootame seda ka Sinult. Töötempo ja otsustusprotsess on meil kiire, pakkudes võimalust näha meie majas sündinud otsuste tulemusi selget kuju võtmas. Meil ei ole ranget hierarhiat ning toetame igakülgselt heade ideede elluviimist ja tulemusteni jõudmist.

Sind ootab kindel ja stabiilne, ent intensiivne töö. Oma ala parimatest spetsialistidest kolleegid hoiavad kokku, olles üksteisele alati toeks. Tõsisele jutule lisaks oskame loomulikult ka nalja teha. Usume, et meie missioonitundega ja kokkuhoidva meeskonnaga liitudes saab Eesti riigi kaitsevõimest ja selle igakülgsest arendamisest ka Sinu südameasi.

Vastutusrikka töö eest pakume väärilist tasu ning kõiki avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid, samuti tunnustame parimaid tööalaseid saavutusi.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Poliitikakujundaja

Noor

Meie juures saad koolis õpitu riigikaitse valdkonnas proovile panna. Oled kaasatud sisutihedasse ja vastutusrikkasse poliitikakujundamise valdkonda. Seeläbi annad oma panuse Eesti riigi kaitsevõime tõstmisesse ja arengusse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil.

Hindame Sinu algatusvõimet ja selgeid sihte. Kui Sind köidab tempokas ja sisutihe töö, rahvusvahelised kontaktid ja suhtlus ning soovid teha ehk ka välispoliitilist karjääri, siis meie juures saad õppida oma ala parimatelt ekspertidelt ning igav Sul kindlasti ei hakka. Kaitseministeeriumis sead oma karjäärile tugeva alustala ja arened eksperdiks. Meie partnerid NATOs ja Euroopa Liidus tagavad Sulle maailmatasemel õppimisvõimalused.

Kas teadsid, et ka Kaitseministeeriumis saad areneda diplomaadiks ning minna tööle välisteenistusse? Või teha arendustööd, mis mõjutab Eesti teaduse tulevikku?

Kuigi tegeleme riigikaitse teemadega, ei käi me tööl vormis ega marsisammul. Meil ei ole auastmeid ega ranget hierarhiat. Toetame ja innustame oma töötajaid heade ideede elluviimisel ja tulemuste saavutamisel. Sind ootavad sihikindlad, kogenud, hea huumorimeelega ja ülimalt toetavad töökaaslased. Pakume Sulle head töökeskkonda Tallinna kesklinnas ning väärilist töötasu.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Ootame ja hindame Sinu kogemusi ning teadmisi, mida oled Eestis ja laias maailmas omandanud. Oled oluline suunamudija rahvusvahelises suhtluses.

Pakume Sulle võimalust anda oma panus riigikaitse valdkonda. Sinu kogemusel on meie juures kaal.

Meie töötempo ja otsustusprotsess on kiired ning Sul on võimalus näha meie majas sündinud otsuste tulemusi. Tegutseme alati eesmärgistatult ja ootame seda Sinultki. Meil ei ole ranget hierarhiat ning toetame igakülgselt heade ideede elluviimist ja tulemusteni jõudmist.

Sind ootab intensiivne ja mõtestatud töö ning oma ala parimatest spetsialistidest kolleegid. Oleme kokkuhoidvad ja kriitilistel hetkedel üksteisele alati toeks. Peale tõsise jutu hindame loomulikult ka head huumorit. Oleme veendunud, et Eesti riigi kaitsevõime ja selle igakülgne arendamine on ka Sinu südameasi.

Vastutusrikka töö eest pakume Sulle väärilist tasu ning kõiki avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid. Samuti ei jää Sinu parimad tööalased saavutused tunnustamata. Saad töötada huvitava ajalooga majas, kuhu on loodud mugav keskkond mõttetööks.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Praktika

Sind huvitavad riigikaitse ja julgeolek? Oled avatud pilguga ja mõtlemisega? Meie juures saad koolis õpitu riigikaitse valdkonnas proovile panna. Praktika ajal oled kaasatud vastutusrikkasse ning mõju omavatesse riigikaitset kujundavatesse otsustesse.

Meie juures on võimalik praktiseerida väga erinevates valdkondades – alates sõjalisest kaitsest ja lõpetades rahvusvahelise suhtlemise, õigusloome või avaliku haldust puudutavate teemadega.

Kui Sa oled oma õpingutes vähemalt bakalaureuse lõpusirgel, siis saad Kaitseministeeriumis oma uurimustööle tuge. Meile tulles peaksid valdama eesti keelt väga heal tasemel ning vähemalt ühte võõrkeelt kesktasemel, kontoritarkvara oskuslik käsitlemine on samuti hädavajalik.

Praktikant on Kaitseministeeriumis võrdne tiimi liige. Sulle laienevad kõik Kaitseministeeriumi hüved. Oled oodatud meie ühisüritustele, koolitustele ja kasutama sportimisvõimalust. Edukatel praktikantidel on tulevikus kindlasti eelis ministeeriumisse tööle kandideerimisel.

Kuigi tegeleme riigikaitse teemadega, ei ole meil auastmeid ja ranget hierarhiat. Toetame ja innustame oma inimesi. Sind ootavad kogenud, hea huumorimeelega ja targad kolleegid ning praktikajuhendajad.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Meie töötajate lood

Merilin Metsma
Personaliarenduse nõunik

Avalikus teenistuses on võimalik erinevate asutuste vahel roteeruda. Kaitseministeeriumisse tähtajalisele töökohale kutsusid mind kandideerima personaliosakonna juhataja ja tollane personaliarenduse nõunik. Mind köitis Kaitseministeeriumi muljetavaldav juhtide järelkasvu koolitusprogramm. Tööintervjuul mõistsin, et personalitöö on siin süsteemne ja strateegiline ning põnevust jätkub. See kõik tekitas minus veelgi rohkem huvi siin töötamise vastu!

Ma olen üks neist inimestest, kes saab öelda, et mulle tõesti meeldib minu töö. Minu ülesandeks on tagada, et töötajate teadmised ja oskused vastaksid ministeeriumi arenguvajadustele. Lisaks saan personalitöö kaudu kujundada ka organisatsioonikultuuri. Näiteks saan abiks olla töötajatele mõeldud ürituste korraldamisel. Meil on kollektiivis väga hea huumorisoonega inimesed, mida pean äärmiselt oluliseks, sest kvaliteetne nali aitab intensiivse tööperioodiga hõlpsamini toime tulla. Minu lähedasemad kaastöötajad on personaliosakonnast. Peale kõige eelneva tunnen, et tööandja märkab mind, sest olen heade soorituste eest tunnustust saanud. Kaitseministeeriumi missioon on saanud mulle väga südamelähedaseks.

Minu tööandja on sellega mulle eeskujuks ja on õpetanud, et oma tööst hoolimine ja vastutamine on kõige olulisem. Minul kui personalitöötajal peab olema ka väga hea kuulamis- ja suhtlemisoskus erinevate inimestega töötamiseks.

Tavaliselt on mu töölaual mitu erinevat ülesannet korraga ning just selline vaheldusrikkus mulle meeldibki. On ülesandeid, mis tahavad kohest lahendamist ning ka neid, mis eeldavad pikemaajalist süvenemist, planeerimist ja teostust.

Kaitseministeerium on kindlasti ainulaadne töökoht ning eriliseks teeb selle meie meeskond. Panustame üheskoos pädevate ja pühendunud tippspetsialistidega Eesti riigikaitsesse.

Kristjan Prikk
Kantsler

Veidi üle kümne aasta tagasi ilusal kevadisel ajal kutsus mind Kaitseministeeriumisse tööle tollane kantsler Lauri Almann. Sel ajal töötasin veel Välisministeeriumis ja uus tööpakkumine tundus raju! Mind kutsuti Välisministeeriumi lauaülema kohalt Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonnajuhatajaks. Esialgse kokkuleppe järgi pidin tulema vaid kolmeks aastaks, kuid olen siia tugevalt kanna kinnitanud ning oma seniste valikutega väga rahule jäänud. Mul on võimalus vahetult mõjutada Eesti ja ka Euroopa julgeolekut, esindada oma kodumaad NATO ja EL-i aruteludes ning osaleda Eesti mõistes väga suure rahalise kaaluga otsuste tegemises.

Riigikaitse vastu peab tundma kirge, sest kui jama on majas, siis teise koha eest auhindu ei jagata. Seega on minu töö oluline ja vastutusrikas. Enda eest räägib ka minu kõige tavalisem tööpäev, mida alustan umbes kell 5.45 hommikul. Esimesena teen kiire ülevaate, kas öösel on tulnud sisse mõni oluline e-kiri või on ilmunud meid puudutav artikkel või lugu. Kontoris sean end sisse tavaliselt 7.30 ning seejärel algavad erinevad kohtumised ja nõupidamised, mida mul on päevas umbes 4–6 erinevat.

Peale töö sisu hoiab mind Kaitseministeeriumis suur hulk ääretult nutikaid ja tragisid inimesi, kellega on huvitav mõtteid vahetada. Kõik on heas mõttes erinevad – siin on energiapomme, rahulikke mõtisklejaid, naljameistreid ning ka neid, kes võtavad elu ja tööd märksa tõsisemalt. Selle põhjal võin öelda, et meil jagub mitmekülgseid vaatenurki ja liiga mugav ei hakka siin kunagi.

Kui minult küsitaks, miks Kaitseministeeriumisse tööle tulla, siis oskaksin tuua välja päris pika loetelu põhjustest. Näiteks korralik töötasu, unikaalsed tööülesanded, nutikad kolleegid, võimalus osaleda suurtes rahvusvahelistes otsustes ja teha rahvusvahelist karjääri. Ma arvan, et unikaalseks teeb meid ministeeriumi asjalikkus, kuid ka start-up’ilik entusiasm. Kokkuvõttes – Kaitseministeeriumis on ägedad inimesed ja see on koht, kus asjad tehtud saavad.

Helmuth Martin Reisner
Strateegilise kommunikatsiooni osakonna nõunik, endine praktikant ja NATO ning EL osakonna nõunik

2017. aastal võtsin ülikoolist akadeemilise puhkuse, et siirduda Eesti eesistumise ajal Brüsselisse tööle. Kaitseministeerium tundus sel hetkel noore poisi jaoks müstiline, ent huvitav. Kaitseministeeriumi töötajatega on mul vaid positiivsed kokkupuuted. Kandideerisin neljaks kuuks praktikale, mille lõpus tehti mulle pakkumine asuda nõuniku ametikohale. Pikalt mõtlemata võtsin pakkumise vastu. Mida see minu jaoks tegelikult tähendas? Oma viimase ülikooli aasta pidin sooritama ühe semestriga välismaal ning lõputööd kirjutasin Tallinnas töö kõrvalt. See oli küll omaette väljakutse, kuid kahtlemata oli see kõik seda väärt.

Iga tööpäev on põnev ja rutiinivaba, sest ma tegelen üsna erinevate teemadega. Suur osa päevast läheb mitmesuguste kohtumiste ettevalmistamistele: kaitseministrite kohtumised Brüsselis, asekantslerite kohtumised eesistujariigis või suursaadikute kohtumised Euroopa Liidu nõukogus. Seega, siin töötades tegeled tähtsate ja tõsiste teemadega, mis tagavad Eesti riigi kaitse ja julgeoleku. Suure vastutuse balansseerimiseks on kindlasti vaja head huumorimeelt, lisaks head analüütilist mõtlemist, suhtlemis- ja kirjutamisoskust.

Töö juures hindan kõrgelt ka oma meeskonda, kes on kõik noorusliku ellusuhtumisega inimesed. Meid seob ühine soov panustada Eesti riigikaitsesse ja julgeolekusse. Meie koostöö on sujuv ja kolleegid abivalmid. Kui mõni teema on võõras, saab vajadusel alati nõu ja küsimustele vastused. Kaitseministeerium on tõesti äge koht, kus töötada – meil on huvitav ja sisukas töö, ühise missioonitundega inimesed ning võimalus areneda rahvusvahelisele areenile.

Laura Toodu
Ajateenistuse nõunik

Mind on terve elu paelunud kaitsepoliitika ja riigikaitse valdkond. Pärast ülikooli läksin ajateenistusse ja kirjutasin sellest samal ajal ka blogi. 2017. aasta suvel sai see etapp läbi ning hakkasin mõtlema, mida edasi teha. Läksin erasektorisse tööle ja ühel pärastlõunal sain kõne Kaitseministeeriumist, kes kutsus mind kohtumisele. Tuli välja, et ministeerium loob uue ametikoha ning mina olin silma jäänud oma teenistuse ajal kirjutatud blogiga. Otsiti inimest, kes tegeleks ajateenistust puudutavate küsimustega, samuti naiste kaasamisega kaitseväkke. Arvestades minu huvi nende teemade vastu, ei kahelnud ma hetkekski.

Mulle väga meeldib siin töötada ja ma võiksin tuua välja mitmeid aspekte, miks ma teen seda, mida ma teen. Tegelen vaid ühe osaga kaitsevaldkonnast, kuid sellegipoolest on mu tehtud tööl päeva lõpuks suurem tähendus Eesti riigi kaitsele tervikuna. Mulle on alati olnud tähtis, et kõigel, mida ette võtan, on kõrgem eesmärk ja mõju. Ma ei räägi kasuminumbritest, vaid laiemast väärtusest ning see motiveerib mind enim. Töö Kaitseministeeriumis võimaldab mul olla mina ise ja pürgida oma unistuste poole.

Peale eelneva meeldib mulle ka see, et kuigi igapäevaselt töötan kontoris, on ka palju ringi liikumist, sealhulgas välislähetusi. Ennast arendavad on ka ootamatu külalisloengu andmine koolis või ürituste korraldamine.

Mõeldes oma töö sisule ja eesmärkidele, tuleb mulle meelde lapsepõlves loetud Lewis Carolli raamatust “Alice Imedemaal” üks tsitaat. Kübarsepp (Mad Hatter) ütles Alice’ile: “You’ve lost your muchess,“ kui too pärast pikka eemalolekut täiskasvanuna Imedemaale naaseb. Omadussõna “muchess” on mulle hästi meelde jäänud, eesti keelde tõlgituna tähendab see minu jaoks “paljusust”. See on omadus, mis inimesel võiks seda tööd tehes olla. Minu silmis tähendab see entusiastlikku ja kirglikku suhtumist kõigesse, mida ette võetakse. Siia juurde lisaksin veel positiivsuse, avatud mõtlemise ja teravuse, et oskaks analüüsida maailmas toimuvaid ning end ümbritsevaid arenguid, näha laiemat pilti ja kujundada oma arvamus. Kindlasti on vajalik ka hea suhtlemis- ja väljendusoskus, ajaplaneerimine ja prioriteetide seadmine.

Soovitaksin kindlasti Kaitseministeeriumisse tööle tulla, sest siin on head enesetäiendamise ja koolitusvõimalused, näiteks saab osaleda erinevatel ekspertide konverentsidel ja seminaridel. Ilma ilustamata võin öelda, et ka meeskond on algusest peale asendamatu olnud, nii minu osakonnas kui ka organisatsioonis tervikult. Me ei jäta kunagi üksteist hätta, meil valitseb ühtekuuluvus- ja missioonitunne ning hindame igaühe panust.

Meelis Oidsalu
Kaitseplaneerimise asekantsler

Õppisin ülikoolis avalikku haldust ja tulin Kaitseministeeriumisse praktikale ning märkamatult sai minust täiskohaga töötaja. Ma jäin siia tööle, sest juba praktika käigus usaldati mulle üsna vastutusrikkaid ülesandeid. See tekitas minus tunde, et ka uustulnukatele antakse võimalusi – visatakse vette, kuid päris ära ei lasta uppuda. Peagi täitub mul siin organisatsioonis 20 aastat. Olen siin nii pikalt olnud seetõttu, et Kaitseministeerium on näidanud ootamatult suurt huvi minu harimise ja arendamise vastu. Muidugi mängib siin rolli ka huvi kaitsevaldkonna vastu, mis on magnetina tõmmanud ligi igasuguseid teisi huvitavaid karaktereid. Selles valdkonnas töötavad fantaasiarikkad ja heas mõttes verejanulised inimesed, kes ei piirdu probleemide lahkamisel pelgalt pinna kratsimisega, vaid minnakse asja tuumani ega kardeta muutusi. Siit ka kaks omadust, mis selle töö juures peavad kindlasti olema – hea suunataju ja energia. Ma tõesti naudin siin töötamist. Ükski mu 20 tööaastast pole sarnane, iga aasta on mind omamoodi üllatanud, proovile pannud ja arendanud. Kaitseministeerium oma ligi paarisaja töötajaga on köömes teiste NATO riikide kaitseministeeriumite kõrval. Miks? Meil teeb üks ametnik sama ulatusega tööd kui Pentagonis sadakond või isegi tuhat ametnikku.

Mulle meeldib, et me ei ehita siin üheskoos õhulosse, vaid viime reaalselt plaanid ellu ning igaühel on võimalik osaleda märkimisväärsete muutuste teostamisel, mis otseselt mõjutavad Eesti elu. Ma ei tea ühtki teist organisatsiooni Eestis, mis näitaks üles niivõrd suurt huvi oma töötajate erialase arengu vastu või millel oleks sellise globaalse haardega kompetentside arendamise võrgustik välisülikoolide näol. Näiteks mina õppisin Tartus Balti Kaitsekolledžis, seejärel Ameerika Ühendriikide Maaväe Sõjakolledžis. Tolleaegsed USA kolonelidest kursusekaaslased patsutasid mulle õlale ja ütlesid, et mul on ikka väärt tööandja, sest konkursisõel sellesse kooli on ülitihe. Kõigele eelnevale lisaks on siin vapustav kollektiiv. Ma saan lubada, et siin kohtud intelligentsete ja värvikate inimestega ning leiad kindlasti uusi ägedaid sõpru.

Rahvusvahelised arendusvõimalused

Kaitseministeerium on hüppelauaks Sinu karjäärile ja arengule. Kaitseministeeriumi töötajana on Sul võimalus kandideerida erinevatele rahvusvahelistele kursustele ning täiendada oma teadmisi järgmistes õppeasutustes:

Meie töö mõju Eesti sõjalises kaitses

#KAITSEVALMIDUS ei ole meie jaoks sõnakõlks

Suurõppused „SIIL“ on ilmatu suured ka NATO mastaabis.

Lühikese etteteatamisega reservarmee lisaõppekogunemine „Okas“ on maailmas unikaalne.

Paberarmee pidamine oleks märksa mugavam, sest nii ei saaks puudused ilmsiks. Eelistame olla avatud, taluda kriitikat ning saada seeläbi kindlust, et reservarmee päriselt toimib. Eesti on kaasaja Sparta.

Otsime võimalusi olla #ÜHISKONNALEKASULIKUD mitmel eri moel

Ajateenistus parandab füüsilist vormi, suhtlemisoskusi ja tõstab noorte konkurentsivõimet tööturul.

Kaitseministeerium on kaasa aidanud uue konkurentsivõimelise tööstusharu (kaitsetööstus) ja uute ettevõtete tekkimisele.

Kaitseministeerium jagab igal aastal ettevõtetele innovatsioonitoetusi 10 korda suuremas mahus kui on võistluse „Ajujaht“ auhinnafond.

Meie otsused on mõõdetavalt eesmärgistatud ja #RESSURSITEADLIKUD

Iga kaitsekulu euro on seotud konkreetse sõjalise üksusega ja ette planeeritud 10 aastat.

Teame projektide elutsüklikulu, mistõttu me ei tee ressurssidega tagamata otsuseid.

Eesti kaitse-eelarve kulujaotus on NATO-s üks tõhusamaid.

Eesti sõjaline riigikaitse on alates taasiseseisvumisest teinud läbi tohutu arengu. Loe meie riigikaitselisest arengust lähemalt.

Meie töö mõju keskkonnale

Riigikaitse korraldamisega nagu iga ulatusliku tegevusega, kaasneb mõju keskkonnale. Kaitseministeeriumi võimalus keskkonnamõju vähendada sõltub suurel määral inimeste teadmistest ja võimest mõista oma tegevuse ning keskkonnavahelisi seoseid. Seejuures on oluline teada oma tegevuse võimalikke tagajärgesid ning osata teha õigeid otsuseid.

Kaitseministeerium töötab ametnike, teenistujate, tegevväelaste ja ajateenijate keskkonnateadlikkuse tõstmise ning keskkonnahoidliku käitumise suurendamise nimel. Meie tegevuste hulka kuulub nii energiatõhusa riigikaitse taristu arendamine, harjutusväljadel ja nende lähiümbruses paiknevate kaitsealusete liikide uurimise (Metsise (Tetrao urogallus) stressitase seoses sõjaliste harjutustega) ja elupaikade kvaliteedi parandamine kui ka valitsemisala jäätmekäitluse suunamine ringmajanduse põhimõtete poole.

Metsis
Metsis

kaitseministeeriumi blogi

Vabad töökohad & praktika

Riigikaitseliste ehitiste töövõime valdkonna juht

Lõpptähtaeg 02.11.2020

LOE EDASI / KANDIDEERI

VÄHEM

Peamised ametiülesanded:

 • riigikaitseliste ehitiste töövõime hindamine ning riigikaitselise taristu arendamiseks vajalike uuringute ja analüüside koostamise korraldamine;
 • Kaitseministeeriumi huvide esindamine kohtuvaidlustes, töögruppides ja komisjonides;
 • rahvusvahelise koostöö korraldamine.


Eeldused kandideerimiseks:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon telekommunikatsiooni või elektroonika valdkonnas;
 • head teadmised radarite ja raadioseadmete tööst;
 • juhtimisalased teadmised, oskus planeerida tööprotsesse ja juhtida projekte;
 • töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja inglise keele oskus vähemalt kesktasemel;
 • riigisaladuse loa omamine või valmisolek selle taotlemiseks;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • hea koordineerimis-, suhtlemis- ja koostööoskus;
 • avaliku esinemise ja läbirääkimiste pidamise oskus;
 • analüüsi-, algatus- ja otsustusvõime.

Kasuks tuleb:

 • head teadmised Eesti ruumilise planeerimise korraldusest;
 • teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ja Kaitseministeeriumi valitsemisala toimimisest;
 • teadmised ametikoha valdkonnas NATO ja teiste rahvusvaheliste julgeoleku- ja kaitseorganisatsioonide tööpõhimõtetest ja eesmärkidest;
 • läbitud ajateenistus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada Eesti riigikaitse arendamisse ning huvitavaid tööalaseid väljakutseid ja eneseteostamisvõimalusi;
 • konkurentsivõimelist palka ning motivatsioonipaketti, kuhu kuuluvad koolitused ja enesetäiendamisvõimalused, 35-kalendripäevane põhipuhkus ning head sportimisvõimalused;
 • meeldivat töökeskkonda asukohaga Tallinna kesklinnas, Sakala 1.

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud sooviavaldus ning elulookirjeldus (CV) hiljemalt 2. novembriks 2020 e-posti aadressil konkurss@kaitseministeerium.ee.

Kontaktisik: Riina Nellis, e-posti aadress konkurss@kaitseministeerium.ee.

Kandideerimine

Kandideerida saab ka CV-Online ja Töötukassa kaudu.
Vaata ka palgajuhendit.

Lisa CV ja kaaskiri

Sellele väljale on võimalik üles laadida piiramatu hulk faile.
20 MB limiit.
Lubatud tüübid: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Praktikant

LOE EDASI / KANDIDEERI

VÄHEM

Praktikale kandideerimiseks palun kandideeri otse siit või saada oma CV aadressile konkurss@kaitseministeerium.ee:

 • oma elulookirjeldus;
 • sooviavaldus, kuhu pane kirja, miks soovid Kaitseministeeriumis oma praktikat teha, millises valdkonnas soovid end proovile panna, Sinu praktika eesmärk ja ajaline eelistus.

Praktika on tasustamata. Oma soovist praktikale tulla võid teada anda aastaringselt.

Hetkel on praktikakohad täitunud.

Kandideerimine

Kandideerida saab ka CV-Online, CV Keskus ja Töötukassa kaudu.
Vaata ka palgajuhendit.

Lisa CV ja kaaskiri

Sellele väljale on võimalik üles laadida piiramatu hulk faile.
20 MB limiit.
Lubatud tüübid: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.