Kaitseministeerium tööandjana

Kaitseministeerium on Eesti riigikaitse peakorter, kus sünnivad meie riiki kaitsvad ja arendavad otsused. Meie missiooniks on teha riigile ja rahvale olulist tööd hinge, südame ning suure pühendumusega, olles samal ajal leidlikud ja teotahtelised. Viime seatud eesmärgid ellu ning julgeme võtta vastu suuri otsuseid. Meie juures on Sul võimalus teha tõeliselt suuri asju. Kinnitame, et töö Kaitseministeeriumis on oluline tervele Eestile.

Meie tööalased väärtused toetuvad neljale sambale:

Tulemustele orienteeritud töö

Vaatame oma töös pikalt tulevikku – meil on kindlad sihid, mõtestatud eesmärgid ning mõõdetavad tulemused. Näeme, kuidas meie vastuvõetud otsused kajastuvad igapäevaselt ühiskonnas.

Tugev ja toetav meeskond

Meie meeskonnas on julged, ambitsioonikad ja isikupärased inimesed. Usume, et arvamuste rohkus ja hea kommunikatsioon viivad parima tulemuseni. Teame, et just Kaitseministeerium on koht, kus oled alati oodatud ning hinnatud. Tegutseme professionaalselt ka kõige kriitilisemates olukordades ja oleme alati valmis kolleege nõu ja jõuga toetama. Meid liidab hea huumorimeel ja ühise eesmärgi nimel töötamine.

Avatus
uutele ideedele

Toetame ja julgustame oma inimeste algatusvõimet ning ideede elluviimist. Hindame kõrgelt avatust ja uuenduslikkust – me ei ole hierarhias kinni.

Meid ühendav missioonitunne

Meie töö on Eesti kaitsetahte väljendus ning siin sündinud otsustel on kõlapinda nii Eestis kui ka väljaspool. Tunneme, et meie töö Eesti riigi kaitstuse ja kaitsevõime tagamisel on oluline kogu riigile ja rahvale. Töö selle nimel ei saa kunagi otsa, sest väike Eesti on meile kallis.

Kaitseministeeriumi
töökohad

Analüütik

Noor

Meil saad analüütikuna proovile panna koolis kogutud majandusteadmised ja analüüsioskused ning rakendada neid Eesti riigi ja rahva jaoks olulises valdkonnas.

Vastutasuks saad oskuse noppida välja andmekogudest olulisimad detailid, teha nende põhjal sisukaid ja põhjapanevaid järeldusi ning neid ka teistele arusaadavas vormis esitada. Õpid põhjalikult tundma riigikaitse korraldamise ja planeerimise aluseid ning selle töö tegemiseks vajalikke strateegiaid ja protsesse.

Lubame, et saad teha tempokat ning meie riigile ja rahvale olulist tööd, omandades unikaalse kogemuse ja head kontaktid edaspidiseks tööeluks. Kaitseministeeriumis töötamine on otsekui kvaliteedimärgis kogu ülejäänud karjääriks. Teeme oma tööd kiirelt ja asjatundlikult ning õpetame ka Sind tegutsema edukalt olukordades, kus sageli hätta jäädakse.

Sind ootab asjatundlik ja abivalmis tiim, kes hindab nii kiiret analüüsivõimet kui ka head huumorit. Meie meeskond on nooruslik ja mitmekesine.

Me ei eelda Sinult sõjaväelist tausta, kuid kokkupuude riigikaitsega, näiteks kaitseväeteenistuse läbimine, tuleb kindlasti kasuks. Huvi ja sobivuse korral võivad Sulle avaneda mitmed karjäärivõimalused nii meie majas kui ka väljaspool Eestit.

Pakume Sinu teadmistele vastavat töötasu, stabiilset ja kindlat töökohta, asjalikke koolitusi ning seeläbi hulgaliselt arenguvõimalusi ning parimatest parimaid kolleege ja õpetajaid.

Tule ja rakenda tööle oma süsteemne mõtlemine, täpsus ning organiseerimisoskus.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Analüütikuna saad anda väga olulise panuse, et Kaitseministeeriumis sündinud Eesti riiki kaitsvad ja arendavad otsused põhineksid asjakohasel, hoolega kaalutletud ja põhjalikult analüüsitud informatsioonil.

Plaanime oma otsuseid pikalt ette, seame selged ja mõtestatud sihid ning mõõdetavad tulemused. Kui Sind köidab nutikas strateegia ja planeerimisprotsess ning selleks kasutatav tehnika ja strateegia, siis oled õiges kohas.

Väärtustame Sinu iseseisvat ja süsteemset mõtlemist, arvandmete tõlgendamist ning loogiliste ja loovate kokkuvõtete tegemise oskust. Meil töötades õpid nägema nii väikeseid detaile kui ka nendest moodustuvat suurt pilti.

Kasuks tuleb militaarne taust, ent see pole kohustuslik. Usume, et meie missioonitundega ja kokkuhoidva meeskonnaga liitudes saab Eesti riigi kaitsevõimest ja selle igakülgsest arendamisest ka Sinu südameasi.

Sind ootab põnev, tempokas ja vaheldusrikas töö. Lubame, et saad end tööalaselt teostada meeskonnas, kus Sind ümbritsevad hea huumorimeelega ja ühise eesmärgi nimel töötavad kolleegid.

Sinu töötasu on ministeeriumide seas konkurentsivõimeline ning loomulikult tunnustame ka parimaid saavutusi.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Õigusnõunik

Noor

Meie juures saad koolis õpitud õigusteadmised proovile panna olulises riigikaitse valdkonnas. Kaasame Sind sisutihedasse ja vastutusrikkasse õigusvaldkonda, mille kaudu saad anda oma panuse Eesti riigi kaitsevõime tõstmisesse ja arengusse.

Hindame Sinu algatusvõimet ja selgeid sihte. Kui Sind köidab tempokas ja sisutihe õigusalane töö ning soovid seada oma karjäärile tugeva alustala, lubame, et meie juures saad õppida oma ala parimatelt ekspertidelt ning areneda oma valdkonna spetsialistiks. Kaitseministeeriumis Sul igav kindlasti ei hakka.

Kas teadsid, et Kaitseministeerium on üks väheseid kohti Eestis, kus on võimalik saada ka rahvusvahelisi õigusalaseid kogemusi?

Kuigi tegeleme riigikaitse valdkonnas, ei käi me tööl vormis ega marsisammul. Toetame ja innustame oma töötajaid heade ideede kiirel elluviimisel ja tulemuste saavutamisel.

Sind ootavad sihikindlad, kogenud, humoorikad ja toetavad kolleegid, hea töökeskkond kesklinnas ning vääriline töötasu.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Ootame ja hindame Sinu õigusalaseid kogemusi ja teadmisi, et saaksid neid rakendada Eesti riigi jaoks ülimalt olulises riigikaitse valdkonnas. Lubame, et igav Sul meiega juba ei hakka!

Pakume Sulle võimalust anda oma panus õigusvaldkonda ja teha tööd, mis paneb proovile Sinu ametialased oskused ning millel on ka ühiskondlikult laiem tähendus. Meie õigusalane töövaldkond ulatub õigusloomest ja õigusteenindusest rahvusvahelise õiguseni.

Tegutseme alati mõtestatult ning ootame seda ka Sinult. Töötempo ja otsustusprotsess on meil kiire, pakkudes võimalust näha meie majas sündinud otsuste tulemusi selget kuju võtmas. Meil ei ole ranget hierarhiat ning toetame igakülgselt heade ideede elluviimist ja tulemusteni jõudmist.

Sind ootab kindel ja stabiilne, ent intensiivne töö. Oma ala parimatest spetsialistidest kolleegid hoiavad kokku, olles üksteisele alati toeks. Tõsisele jutule lisaks oskame loomulikult ka nalja teha. Usume, et meie missioonitundega ja kokkuhoidva meeskonnaga liitudes saab Eesti riigi kaitsevõimest ja selle igakülgsest arendamisest ka Sinu südameasi.

Vastutusrikka töö eest pakume väärilist tasu ning kõiki avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid, samuti tunnustame parimaid tööalaseid saavutusi.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Poliitikakujundaja

Noor

Meie juures saad koolis õpitu riigikaitse valdkonnas proovile panna. Oled kaasatud sisutihedasse ja vastutusrikkasse poliitikakujundamise valdkonda. Seeläbi annad oma panuse Eesti riigi kaitsevõime tõstmisesse ja arengusse nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil.

Hindame Sinu algatusvõimet ja selgeid sihte. Kui Sind köidab tempokas ja sisutihe töö, rahvusvahelised kontaktid ja suhtlus ning soovid teha ehk ka välispoliitilist karjääri, siis meie juures saad õppida oma ala parimatelt ekspertidelt ning igav Sul kindlasti ei hakka. Kaitseministeeriumis sead oma karjäärile tugeva alustala ja arened eksperdiks. Meie partnerid NATOs ja Euroopa Liidus tagavad Sulle maailmatasemel õppimisvõimalused.

Kas teadsid, et ka Kaitseministeeriumis saad areneda diplomaadiks ning minna tööle välisteenistusse? Või teha arendustööd, mis mõjutab Eesti teaduse tulevikku?

Kuigi tegeleme riigikaitse teemadega, ei käi me tööl vormis ega marsisammul. Meil ei ole auastmeid ega ranget hierarhiat. Toetame ja innustame oma töötajaid heade ideede elluviimisel ja tulemuste saavutamisel. Sind ootavad sihikindlad, kogenud, hea huumorimeelega ja ülimalt toetavad töökaaslased. Pakume Sulle head töökeskkonda Tallinna kesklinnas ning väärilist töötasu.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Kogenud

Ootame ja hindame Sinu kogemusi ning teadmisi, mida oled Eestis ja laias maailmas omandanud. Oled oluline suunamudija rahvusvahelises suhtluses.

Pakume Sulle võimalust anda oma panus riigikaitse valdkonda. Sinu kogemusel on meie juures kaal.

Meie töötempo ja otsustusprotsess on kiired ning Sul on võimalus näha meie majas sündinud otsuste tulemusi. Tegutseme alati eesmärgistatult ja ootame seda Sinultki. Meil ei ole ranget hierarhiat ning toetame igakülgselt heade ideede elluviimist ja tulemusteni jõudmist.

Sind ootab intensiivne ja mõtestatud töö ning oma ala parimatest spetsialistidest kolleegid. Oleme kokkuhoidvad ja kriitilistel hetkedel üksteisele alati toeks. Peale tõsise jutu hindame loomulikult ka head huumorit. Oleme veendunud, et Eesti riigi kaitsevõime ja selle igakülgne arendamine on ka Sinu südameasi.

Vastutusrikka töö eest pakume Sulle väärilist tasu ning kõiki avaliku teenistuse seadusest tulenevaid hüvesid. Samuti ei jää Sinu parimad tööalased saavutused tunnustamata. Saad töötada huvitava ajalooga majas, kuhu on loodud mugav keskkond mõttetööks.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Praktika

Sind huvitavad riigikaitse ja julgeolek? Oled avatud pilguga ja mõtlemisega? Meie juures saad koolis õpitu riigikaitse valdkonnas proovile panna. Praktika ajal oled kaasatud vastutusrikkasse ning mõju omavatesse riigikaitset kujundavatesse otsustesse.

Meie juures on võimalik praktiseerida väga erinevates valdkondades – alates sõjalisest kaitsest ja lõpetades rahvusvahelise suhtlemise, õigusloome või avaliku haldust puudutavate teemadega.

Kui Sa oled oma õpingutes vähemalt bakalaureuse lõpusirgel, siis saad Kaitseministeeriumis oma uurimustööle tuge. Meile tulles peaksid valdama eesti keelt väga heal tasemel ning vähemalt ühte võõrkeelt kesktasemel, kontoritarkvara oskuslik käsitlemine on samuti hädavajalik.

Praktikant on Kaitseministeeriumis võrdne tiimi liige. Sulle laienevad kõik Kaitseministeeriumi hüved. Oled oodatud meie ühisüritustele, koolitustele ja kasutama sportimisvõimalust. Edukatel praktikantidel on tulevikus kindlasti eelis ministeeriumisse tööle kandideerimisel.

Kuigi tegeleme riigikaitse teemadega, ei ole meil auastmeid ja ranget hierarhiat. Toetame ja innustame oma inimesi. Sind ootavad kogenud, hea huumorimeelega ja targad kolleegid ning praktikajuhendajad.

Vaata pakkumisi

LOE EDASI

VÄHEM

Meie töötajate lood

Kusti Salm
Kantsler

Minu teekond kaitseministeeriumis on tänaseks kestnud 14 aastat. See tundub noorele inimese jaoks maru pikk aeg ühes kohas töötamiseks. Nüüd aga täpsemalt meelde tuletades on minu karjäär olnud kõike muud kui ühes kohas ühe asja tegemine. Selle aja jooksul olen töötanud seitsmel erineval ametikohal ministeeriumis, NATO peakorteris, Euroopa kaitseagentuuris ning riigi kaitseinvesteeringute keskuses. Olen tegelenud Euroopa Liidu kaitseteemade, küberkaitse, NATO relvastuskoostöö, innovatsiooni, kaitsetööstuse ning viimati enne kantsleri ametit kaitsehangete ja taristu arendamisega. See kõik on kulgenud täpselt parajasti. Koos kogemuse kasvamisega on avanenud võimalus tegeleda vastutusrikkamate ülesannetega. Minu jaoks on ühest valdkonnast teise liikumine purustanud ka müüdi, et kaitsevaldkond on tohutult spetsiifiline ja keeruline. Ei ole põhjust peljata  ̶  eriala nagu iga teinegi.

Minu jaoks on algusest peale olnud kõige suuremaks motivaatoriks võimalus panustada riigikaitsesse. Ausalt öeldes näen seda ka kõige olulisema argumendina, miks töötada kaitseministeeriumis. Kõik muu on meil ka tasemel, aga see mis tagasi vaadates meeles püsib ja mille üle on põhjust uhkust tunda, on see, mis tänu sinu ja sinu kolleegide tööle riigikaitses paremaks läks. Kõige paremini sujubki mul töö inimestega, kellel on kõvasti pealehakkamist ja tuhhi. Kes ei kohku ära raskuste ees ning kes on valmis edukalt navigeerima riskide ja takistuste kiuste. Hindan tahtmist väärilisemaks varaks kui kogemust või erialaspetsiifilisi teadmisi. Kogemused ja teadmised tulevad kõikidel ajaga ning erialaste detailide tarbeks on valitsemisalas üle viie tuhande inimese, kellelt nõu ja abi küsida. Tahtmist ja huvi oma eneseteostus ning oskused riigikaitse arendamise vankri ette rakendada aga nii naljalt ei leia.

Töö kaitseministeeriumis on erakordne Eestis ja terves maailmas. Pole teist maailmanurka, kus tuleb silmitsi seista aina keerulisema julgeolekuolukorraga ning teha seda suuremal maalapil kui Holland, kuid 13 korda vähemate inimeste ning ressurssidega, kus mitmekümnekordseid puudujääke eurodes tuleb korvata nutikuse ning suurema tahtmisega.

Hannes Hugo Urbla
Rahvusvahelise koostöö osakonna lauaametnik, endine praktikant

Rääkisin 12. klassis parimatele sõpradele ja klassivendadele ajateenistusse minemise osas augu pähe. Loomulikult ei osanud ma tollal ette kujutada, et arstliku kontrolli ooteruumi pingil istuv noormees kunagi Kaitseministeeriumisse tööle läheb. Mis ministeeriumisse? Hoolimata teiste agiteerimisest, ei kujutanud ma tegelikult ette ajateenistusse minekutki. Kuperjanovi Jalaväepataljonis meeldis mulle väga. Tavalist Tallinna linnapoissi ei lummanud Võrus ainult künkad, järved ja metsad, vaid ka kaitseväe süsteemi toimimine. Eks poistele meeldibki püssidega mängida ja veoautodega sõita – võib olla siis mulle eriti.

Järgmisena tulin tudengina Kaitseministeeriumisse praktikale. See kogemus ei olnud mulle midagi revolutsioonilist või ilmutuse laadset – siis ma juba teadsin, et tahan siia tulla ning praktika kinnitas minu veendumust. Mida ma oodata ei osanud, olid suurepärased kolleegid. Kui ajateenistuses olin harjunud meeldiva käsuahelaga – keegi käsib sind ja sina omakorda kedagi järgmist – siis Kaitseministeeriumis on asjad teisiti, siin on iga inimene erisugune. Maja koondab suurepäraselt eri inimeste oskused ja isikuomadused üheks tervikuks, mille abil on Eesti kaitstud.

Käisin praktikal ka Brüsselis, kus mul oli võimalus mõista Euroopa Liidu julgeoleku, kaitse ja välisasjade toimimist. See kogemus, ja ka kõik eelnevad, tegid minust ühe pusletüki, mis on nüüd osa Eesti riigikaitsest.

Tagantjärele vaadates tundub teekond Kaitseministeeriumisse üsna loogilisena, isegi lihtsana. Siit leiad eest ääretult töökad inimesed. Nende agarus kandub sulle üle ning varsti saab sinustki tegude inimene. Selle kõige juures tuleb osata säilitada olukorra teadlikkus. Sõjas ei piisa ainult vastase otserünnaku tõrjumisest, vaid tuleb ka külgi ja tagalat kaitsta. Kaitseministeeriumis tuleb alati osata suurelt mõelda ning mitte jääda kitsalt oma liistude juurde. Enam ei suudaks ma kujutada end ette tegemas midagi muud. Ajateenistus, praktika, õppus ja töö ministeeriumis – see on andnud mulle kindluse, et riigikaitse on just see, kus minusugune end kõige paremini tunneb.

Laura Toodu
Ajateenistuse nõunik

Mind on terve elu paelunud kaitsepoliitika ja riigikaitse valdkond. Pärast ülikooli läksin ajateenistusse ja kirjutasin sellest samal ajal ka blogi. 2017. aasta suvel sai see etapp läbi ning hakkasin mõtlema, mida edasi teha. Läksin erasektorisse tööle ja ühel pärastlõunal sain kõne Kaitseministeeriumist, kes kutsus mind kohtumisele. Tuli välja, et ministeerium loob uue ametikoha ning mina olin silma jäänud oma teenistuse ajal kirjutatud blogiga. Otsiti inimest, kes tegeleks ajateenistust puudutavate küsimustega, samuti naiste kaasamisega kaitseväkke. Arvestades minu huvi nende teemade vastu, ei kahelnud ma hetkekski.

Mulle väga meeldib siin töötada ja ma võiksin tuua välja mitmeid aspekte, miks ma teen seda, mida ma teen. Tegelen vaid ühe osaga kaitsevaldkonnast, kuid sellegipoolest on mu tehtud tööl päeva lõpuks suurem tähendus Eesti riigi kaitsele tervikuna. Mulle on alati olnud tähtis, et kõigel, mida ette võtan, on kõrgem eesmärk ja mõju. Ma ei räägi kasuminumbritest, vaid laiemast väärtusest ning see motiveerib mind enim. Töö Kaitseministeeriumis võimaldab mul olla mina ise ja pürgida oma unistuste poole.

Peale eelneva meeldib mulle ka see, et kuigi igapäevaselt töötan kontoris, on ka palju ringi liikumist, sealhulgas välislähetusi. Ennast arendavad on ka ootamatu külalisloengu andmine koolis või ürituste korraldamine.

Mõeldes oma töö sisule ja eesmärkidele, tuleb mulle meelde lapsepõlves loetud Lewis Carolli raamatust “Alice Imedemaal” üks tsitaat. Kübarsepp (Mad Hatter) ütles Alice’ile: “You’ve lost your muchess,“ kui too pärast pikka eemalolekut täiskasvanuna Imedemaale naaseb. Omadussõna “muchess” on mulle hästi meelde jäänud, eesti keelde tõlgituna tähendab see minu jaoks “paljusust”. See on omadus, mis inimesel võiks seda tööd tehes olla. Minu silmis tähendab see entusiastlikku ja kirglikku suhtumist kõigesse, mida ette võetakse. Siia juurde lisaksin veel positiivsuse, avatud mõtlemise ja teravuse, et oskaks analüüsida maailmas toimuvaid ning end ümbritsevaid arenguid, näha laiemat pilti ja kujundada oma arvamus. Kindlasti on vajalik ka hea suhtlemis- ja väljendusoskus, ajaplaneerimine ja prioriteetide seadmine.

Soovitaksin kindlasti Kaitseministeeriumisse tööle tulla, sest siin on head enesetäiendamise ja koolitusvõimalused, näiteks saab osaleda erinevatel ekspertide konverentsidel ja seminaridel. Ilma ilustamata võin öelda, et ka meeskond on algusest peale asendamatu olnud, nii minu osakonnas kui ka organisatsioonis tervikult. Me ei jäta kunagi üksteist hätta, meil valitseb ühtekuuluvus- ja missioonitunne ning hindame igaühe panust.

Rahvusvahelised arendusvõimalused

Kaitseministeerium on hüppelauaks Sinu karjäärile ja arengule. Kaitseministeeriumi töötajana on Sul võimalus kandideerida erinevatele rahvusvahelistele kursustele ning täiendada oma teadmisi järgmistes õppeasutustes:

Meie töö mõju Eesti sõjalises kaitses

#KAITSEVALMIDUS ei ole meie jaoks sõnakõlks

Suurõppused „SIIL“ on ilmatu suured ka NATO mastaabis.

Lühikese etteteatamisega reservarmee lisaõppekogunemine „Okas“ on maailmas unikaalne.

Paberarmee pidamine oleks märksa mugavam, sest nii ei saaks puudused ilmsiks. Eelistame olla avatud, taluda kriitikat ning saada seeläbi kindlust, et reservarmee päriselt toimib. Eesti on kaasaja Sparta.

Otsime võimalusi olla #ÜHISKONNALEKASULIKUD mitmel eri moel

Ajateenistus parandab füüsilist vormi, suhtlemisoskusi ja tõstab noorte konkurentsivõimet tööturul.

Kaitseministeerium on kaasa aidanud uue konkurentsivõimelise tööstusharu (kaitsetööstus) ja uute ettevõtete tekkimisele.

Kaitseministeerium jagab igal aastal ettevõtetele innovatsioonitoetusi 10 korda suuremas mahus kui on võistluse „Ajujaht“ auhinnafond.

Meie otsused on mõõdetavalt eesmärgistatud ja #RESSURSITEADLIKUD

Iga kaitsekulu euro on seotud konkreetse sõjalise üksusega ja ette planeeritud 10 aastat.

Teame projektide elutsüklikulu, mistõttu me ei tee ressurssidega tagamata otsuseid.

Eesti kaitse-eelarve kulujaotus on NATO-s üks tõhusamaid.

statistika

Eesti sõjaline riigikaitse on alates taasiseseisvumisest teinud läbi tohutu arengu. Loe meie riigikaitselisest arengust lähemalt.

Meie töö mõju keskkonnale

Riigikaitse korraldamisega nagu iga ulatusliku tegevusega, kaasneb mõju keskkonnale. Kaitseministeeriumi võimalus keskkonnamõju vähendada sõltub suurel määral inimeste teadmistest ja võimest mõista oma tegevuse ning keskkonnavahelisi seoseid. Seejuures on oluline teada oma tegevuse võimalikke tagajärgesid ning osata teha õigeid otsuseid.

Kaitseministeerium töötab ametnike, teenistujate, tegevväelaste ja ajateenijate keskkonnateadlikkuse tõstmise ning keskkonnahoidliku käitumise suurendamise nimel. Meie tegevuste hulka kuulub nii energiatõhusa riigikaitse taristu arendamine, harjutusväljadel ja nende lähiümbruses paiknevate kaitsealusete liikide uurimise (Metsise (Tetrao urogallus) stressitase seoses sõjaliste harjutustega) ja elupaikade kvaliteedi parandamine kui ka valitsemisala jäätmekäitluse suunamine ringmajanduse põhimõtete poole.

Metsis
Metsis

kaitseministeeriumi blogi